Przetarg remont kanalizacji (wygasły...)

Sandomierz: Przywrócenie własności użytkowych Sieci Kanalizacji sanitarnerjna terenach popowodziwych w Sansomierzu.
Ogłoszenia Numer: 305919 - 2010; danych zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty Budowlane

Ogłoszenia Zamieszczanie: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Przedsiębiorstwo oo, ul. z 12, 27-600 Sandomierz, woj. Przemysłowa , ul. świętokrzyskie 015 8322844, faks 015 8322876.

I. 2) Włączanie symulacji ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z oo.

Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) NAZWA nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przywrócenie własności użytkowych Sieci Kanalizacji sanitarnerjna terenach w popowodziwych Sansomierzu ..

II.1.2) Włączanie zamówienia symulacji: Budowlane roboty.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia Oraz Lub zakresu wielkości: Przywrócenie własności użytkowych Sieci kanalizacjisanitarnej Na terenach zlokalizowanych w Sandomierzu wzdłuż popowodziowych Ulic Baczyńskiego, Bosmańskiej i osiedla wraz z Vitrum przystosowaniem Sieci do mozliwosci ciekawostki przeciążeń.Szczegółowy w specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarty technicznej wykonania Robót żart , w przedmiarze robot, ekspertyzie w ..

) Udzielenie zamówień uzupełniających przewiduje CZY SIĘ II.1.4: Tak.

· Określenie przedmiotu Oraz Lub wielkości uzupełniających zakresu zamówień


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 29.10.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 29.10.2010. Wygasa 15.11.2010. Odsłon 10802, Wersja 7
ikona drukuj
Początek strony