Dostawa używanego autobusu do komunikacji miejskiej (wygasły...)

NK/140/2017                                                                                                                                                   Sandomierz 12.01.2017 r.

 

                                                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawa jednego używanego autobusu do komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w system monitorowania bezpieczeństwa.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje:

 

1.        Zamawiający na sfinansowanie powyższego zamówienia przeznacza kwotę w wysokości 430 500,00 zł brutto.

 

2.        Na w/w przetarg wpłynęły oferty:

 

Oferta Nr 1 – Usługi Przewozowe Lucjan Brożek ul. Mendego 31, 41-809 Zabrze.
Cena ofertowa: 457 560,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji: 6 miesięcy.

Warunki płatności – przelew 7 dni od daty otrzymania faktury.

 

Oferta Nr 2 – Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak, 36-106 Trzęsówka 12,

Cena ofertowa: 393 575,40 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 40/100).

Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji: 6 miesięcy.

Warunki płatności – przelew 7 dni od daty otrzymania faktury.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 12.01.2017
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 12.01.2017. Wygasa 02.02.2017. Odsłon 633, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony