PRZETARG (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa ciągnika sadowniczo-komunalnego wraz z pługiem oraz rozsiewaczem nawozów”
Przedmiot zamówienia:


Dane ciągnika sadowniczo-rolniczego:
· Silnik - wysokoprężny, 4-suwowy, chłodzony cieczą
· Moc silnika - 60-70 KM
· Układ napędu - 4x4
· Rozstaw kół przód/tył - nie większa niż 1450 mm
- błotniki kół przednich
- przedni WOM + TUZ
- tylny WOM
· Hydraulika - rozdzielacze 6-cio drogowe
· Udźwig podnośnika - min. 1900 kg
· Hamulce - na 4 koła
· Instalacja pneumatyczna - wyjście hamulców na przyczepę
· Kabina dwudrzwiowa - ogrzewanie, klimatyzacja, wyciszenie,
wycieraczki przód i tył , lampa błyskowa
(kogut), reflektory robocze przednie, halogeny górne na kabinie przód i tył, lusterka boczne
· Zaczep transportowy - górny i dolny, zaczep rolniczy, zaczep
przedni
· Układ kierownicy - ze wspomaganiem
· Blokada mechanizmu różnicowego

Dane pługa odśnieżnego do ciągnika:

· Pług odśnieżny sterowany hydraulicznie.
· Mocowanie pługa z przodu ciągnika na TUZ- ie w systemie trójpunktowym.
· Ilość pozycji roboczych - 4.
· Listwa zgarniająca – gumowa.
· Wyposażenie pługa w światła pozycyjne (obrysówki).

Dane rozsiewacza nawozów:

· Pojemność rozsiewacza 3 000 l.
· Rozsiewacz jednoosiowy.
· Przenośnik pasowy.
· Napęd od WOM.
· Koło podporowe – regulowane.
· Instalacja oświetleniowa kompletna.
· Oświetlenie promienia rozsiewanego materiału.
· Zainstalowanie lampy ostrzegawczej (kogut) z tyłu rozsiewacza.
· Tarcze rozsiewacza wykonane ze stali nierdzewnej.
· Zainstalowanie kraty zasypowej o oczku 3,5 x 3,5 cm osadzonej na rozsiewaczu pod kątem 60o .
· Plandeka zakrywająca kraty zasypowe.
· Hamulec ręczny i pneumatyczny jednoprzewodowy.
· Ogumienie 11,5 x 15.

Kod CPV – 34143000-1

Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 25.10.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832 -33- 12
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie przekazano na portal UZP
w dniu 10.10.2006 r.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 10.10.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 10.10.2006. Wygasa 25.10.2006. Odsłon 1011, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony