Ogłoszenie o przesłaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego (wygasły...)

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

 

27 – 600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12

 

prosi o przysłanie do dnia 25.09.2015 roku do godz. 15:00 na adres Spółki ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z ceną za usługę.

 

Pożądany termin wykonania usługi – 31.03.2017 r.

 

Do ofert należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniej ewidencji lub rejestru oraz dowody na posiadanie uprawnień do wykonania czynności, których dotyczy ogłoszenie.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 14.09.2016
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 14.09.2016. Wygasa 25.09.2016. Odsłon 642, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony