Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wygasły...)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA USŁUGĘ:załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 %)z Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu; ul. Przemysłowa 9
w ilości 5 089 m³/rok t.j. 5 598Mg/rok z częstotliwością 2 razy w miesiącu...

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.01.2008
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.01.2008. Wygasa 12.01.2008. Odsłon 1044, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony