Załącznik Nr 2 do SIWZ (wygasły...)

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 (uwodnienie 80 %) z Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu; ul. Przemysłowa 9; ....
powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.01.2007
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.01.2007. Wygasa 25.01.2007. Odsłon 1256, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony