Ogłoszenie (wygasły...)

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 prosi o przesłanie do dnia 26 Września 2011 r. na adres Spółki ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz z ceną za usługę. Pożądany termin wykonania usługi - 30.03.2012 r. Do ofert należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniej ewidencji lub rejestru oraz dowody na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności których dotyczy ogłoszenie.
powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.09.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 01.09.2011. Wygasa 26.09.2011. Odsłon 996, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony