Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (wygasły...)

Ogłoszenie -Wspólnoty Eu.

 -

-

-

-

-

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy- Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- zmieniona treść SIWZ do pobrania w załączniku

JAP/9/7/2010                                              Sandomierz, dn.24.03.2010r

                      WYJAŚNIE TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn. pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Miasta Sandomierza”

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:


Pytanie:
Czy zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenie w zarządzaniu finansami na stanowisku Specjalista ds. Rozliczeń ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga (oprócz odpowiedniego wykształcenia) doświadczenia zawodowego – co najmniej 3 letniego doświadczenia w zarządzaniu finansami na stanowisku ekonomista lub księgowy lub analityk finansowy oraz doświadczenia w pracy na stanowisku menedżera finansów przy minimum jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej 20.000.000 PLN netto.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku „doświadczenie w pracy na stanowisku menedżera finansów przy minimum jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno– ściekowej o wartości robót co najmniej 20.000.000 PLN netto” pracę na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń przy inwestycji spełniającej powyższe warunki, jeśli było to samodzielne stanowisko zarządzania finansami tej inwestycji lub stanowisko o charakterze kierowniczym/menedżerskim w zakresie zarządzania finansami tej inwestycji, oraz o ile pozostałe warunki (odpowiednie wykształcenie oraz 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami na stanowisku ekonomista lub księgowy lub analityk finansowy) będą spełnione.

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 24.02.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 24.02.2010. Wygasa 03.04.2010. Odsłon 6458, Wersja 5
ikona drukuj
Początek strony