Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego- śmieciarki (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego- śmieciarki, służącego do odbioru odpadów komunalnych.”
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego- śmieciarki, służącego do odbioru odpadów komunalnych., rok produkcji 2007 o następującej charakterystyce :

Nadbudowa

- skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym
- skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu , z ożebrowaniem zewnętrznym , podłoga skrzyni płaska
- pojemność skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż 21 m³
- mechanizm ugniatania odpadów liniowo-płytowy
- stopień ugniatania odpadów – 1: 5, z możliwością jego regulacji przez obsługę
- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni
- urządzenie załadowcze tylne dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100 dm³
- pojemność kosza zasypowego nie mniejsza niż 2 m³
- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka
- możliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasy na sterowanie ręczne w dowolnej fazie cyklu automatycznego
- automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego
- układ centralnego smarowania
- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy
- fabryczne sterowanie i oprogramowanie przystawki odbioru mocy
- stopnie uchylne z czujnikami, powodującymi przy zajętym stopniu :
a. ograniczenie prędkości do 30 km/h
b. rozłączenie układu ugniatania
c. blokadę cofania pojazdu
- kolor nadbudowy wraz z umieszczona reklamą zostanie uzgodniony z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
- oświetlenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
- światło ostrzegawcze z tyłu pojazdu „kogut” z osłoną siatkowa
- układ dezynfekcji pojemników wyposażony w wąż o długości minimum 10m z lancą , zbiornik na ciecz dezynfekującą o pojemności minimum 25 dm³, układ zabezpieczony jest przed zamarznięciem, uruchamiany z rękojeści lancy
- nadbudowa wykonana zgodnie z PN-EN 1501-1
Podwozie trzyosiowe

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 26 000 kg
- silnik 6 cylindrowy wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 310 KM , EURO 4, pojemność nie większa niż 9,5 litra
- elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h
- skrzynia biegów manualna 9 – biegowa , z nadbiegiem
- maks. obciążenie osi przedniej – 7 500 kg
- druga oś podnoszona , kierowana , zawieszenie pneumatyczne , maks. obciążenie – nie mniej niż 7 500 kg
- trzecia oś napędzana z blokada mechanizmu różnicowego , zawieszenie resorowe, maks. obciążenie – nie mniej niż 11 500 kg
- koła R 22,5
- hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
- kabina : 3 osobowa w kolorze pomarańczowym
- lampa sygnalizacyjna pomarańczowa na dachu kabiny z osłoną siatkową
- szklany wywietrznik dachowy
- pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy
- immobilizer z blokada wtrysku paliwa
- komputer pokładowy
- regulowane nachylenie kolumny kierowniczej
- tachograf cyfrowy
- szyba przednia barwiona
- regulowane i podgrzewane elektrycznie lusterka główne

Pozostałe wyposażenie

- stalowy zbiornik paliwa nie mniejszy niż 300 litr, zamykany na kluczyk
- sygnał ostrzegawczy o cofaniu
- zestaw narzędzi podstawowych , podnośnik hydrauliczny
- reflektory z tworzywa odpornego na stłuczenia i zarysowania , z osłoną siatkową
- klosze lamp tylnych z osłoną siatkową
- przedni zderzak stalowy
- gaśnica
- apteczka
- trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.
- klin pod koła – 2 szt.
- skrzynka narzędziowa o wymiarach minimum 150x40x40 cm zamontowana przy nadbudowie.

Dodatkowe wymagania :

- Stacjonarny serwis dla podwozia i nadbudowy w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego , należy podać nazwę adres i telefon
- Możliwość zainstalowania przez Zamawiającego urządzeń rejestrujących GPS i sond paliwa bez utraty warunków gwarancji

Kod CPV-34144510-6Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006r Nr.164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 07.09.2007 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09. 2007 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- do 30.11.2007 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832 -29- 42
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21.08.2007r

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 22.08.2007
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 22.08.2007. Wygasa 07.09.2007. Odsłon 2662, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony