Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego- hakowca (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego- hakowca, służącego do odbioru odpadów komunalnych.”
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego- hakowca, służącego do odbioru odpadów komunalnych., rok produkcji 2007 o następującej charakterystyce :
Podwozie


1. Typ podwozia 4 x 2
2. Ciężar całkowity 16 ton
3. Moc silnika minimum 240 kM Euro 4
4. Rozstaw osi 3800 – 3900 mm
5. Kabina dzienna w kolorze pomarańczowym RAL 2000 z dodatkowym fotelem pasażera
6. Opony 7 szt. R – 22,5
7. Hamulce tarczowe
8. Sprzęg do przyczepy
9. Gniazda do oświetlenia, podłączenia układu hamulcowego przyczepy
10. Kolo zapasowe z boku pojazdu
11. Szyba w tylnej ścianie kabiny od kierowcy
12. Zawieszenie przód, tył na resorach parabolicznych wzmocnionych
13. Tylna belka najazdowa
14. Tylny zwis do 1100 mm
15. Nośność przedniego zawieszenia do 6300 kg
16. Nośność tylnego zawieszenia do 10 900 kg
17. Przystawka odbioru mocy
18. Miernik zużycia paliwa
19. Lampa sygnalizacyjna na dachu kabiny pojazdu z osłoną siatkową
20. Klosze lamp tylnich z osłoną siatkową
21. Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klin pod kola, gaśnica
22. Blokada mechanizmu różnicowego
23. Skrzynia biegów manualna
24. Wywietrznik dachowy
25. Dodatkowe światło z tyłu kabiny ( szperacz)
26. Możliwość zainstalowania przez Zamawiającego urządzeń rejestrujących GPS i sond paliwa bez utraty warunków gwarancji.
27. Reklama na kabinie pojazdu zostanie uzgodniona z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
28. Stacjonarny serwis dla podwozia w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego, należy podać nazwę adres i telefon

URZĄDZENIE HAKOWE DO KONTENERÓW KP – 7


1. Nominalna moc załadunkowa 8 ton
2. Hydrauliczna blokada kontenera
3. Wysokość haka 1 200 mm
4. Sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu
5. Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera
6. Dokumentacja do rejestracji UDT
Kod CPV-34144510-6Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006r Nr.164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 19.09.2007 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia19.09. 2007 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- do 15.12.2007 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832 -33- 12
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 29.08.2007r

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaodpowiedź
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 30.08.2007
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 30.08.2007. Wygasa 19.09.2007. Odsłon 4715, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony