Zakup i dostawę pojazdu specjalistycznego (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawę pojazdu specjalistycznego hakowca do odbierania odpadów komunalnych, cysterny asenizacyjnej oraz kontenera na odpady komunalne”
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego hakowca do odbierania odpadów komunalnych, cysterny asenizacyjnej oraz kontenera na odpady komunalne
Charakterystyka pojazdu:
· Typ podwozia 6x4
· Moc silnika minimum 240 Euro 4
· Kabina dzienna 3 miejscowa z 2 oknami w tylnej ścianie
· Szyba w tylnej ścianie kabiny kierowcy
· Lampa ostrzegawcza zespolona zamontowana na kabinie z dwoma rotorami
· Opony bezdętkowe 1100/R20 na przedniej osi prowadzące
· Sprzęg do przyczepy o DMC 18 t
· Gniazda do podłączenia przyczepy z ABS
· Lampa w tylnej części kabiny ( szperacz )
· Blokada między osiowa
· Osuszacz układu hamulcowego
· Ciężar całkowity do 26000 kg
· Ładowność powyżej 16 t
· dokumentacja kompletna do rejestracji pojazdu
· przystawka odbioru mocy z pompą tłoczkową o wydajności minimum 70 l
· regulacja obrotów silnika w kabinie
· belka najazdowa
· koło zapasowe z boku
· rozstaw osi do 3190 mm
· zawieszenie - resor
· gniazda hydrauliczne do podłączenia nadwozia - beczki asenizacyjnej
· skrzynia biegów minimum 5 stałych z pół biegami
· przystawka napędu pompy hydraulicznej niezależna od sprzęgła
Charakterystyka urządzenia hakowego:
· udźwig minimum 14 t
· zabezpieczenie kontenera mechaniczne
· sterowanie z kabiny i z zewnątrz
· kąt opróżnienia kontenera 52o
· dokumentacja odbioru UDT
· przystosowany do podwozia
· wysokość haka 1570 mm
Charakterystyka cysterny asenizacyjnej przystosowanej do w/w pojazdu specjalistycznego hakowca oraz do urządzenia hakowego:
· pojemność 12 m 3
· tylna dennica otwierana
· podwójny system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem
· zawór klapowy sterowany pneumatycznie zabezpieczający kompresor przed zalaniem
· napęd kompresora – hydrauliczny
· pochylenie cysterny 40
· zawór spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy
· wydajność kompresora min. 560 m3/h
· cysterna asenizacyjna mocowana do konstrukcji współpracującej z systemem hakowym o wysokości haka 1570 mm

Charakterystyka techniczna kontenera na odpady komunalne przystosowanego do w/w pojazdu specjalistycznego hakowca oraz do urządzenia hakowego :
· kontener o pojemności min. 25 m3
· wykonany według norm DIN
· wykonany z blachy: podłoga 4 mm, ściany 3 mm
· drzwi dwuskrzydłowe z blokadą centralną
· otwarty – plandeka zwijana
· płozy z dwuteownika 180 mm zakończone rolkami
· kolor zielony
· długość kontenera przystosowana do pojazdu specjalistycznego hakowca oraz do urządzenia hakowego

Kod CPV – 341 44 000-8 , Kod CPV-34144520-9, Kod CPV-28213100-9

Pojazd specjalistyczny, urządzenie hakowe, cysterna asenizacyjna oraz kontener na odpady komunalne muszą być fabrycznie nowe.

Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 14.09.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- do 31.03.2007 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832 -33- 12
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie przekazano Prezesowi UZP
w dniu 14.08.2006 r.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 14.08.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 14.08.2006. Wygasa 13.09.2006. Odsłon 4495, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony