Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu i Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miasta Sandomierza z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Kielcach - 1 ławnik,

- do Sądu Rejonowego w Sandomierzu - 12 ławników, w tym 7 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 r.

 

Poniżej publikujemy komplet informacji i dokumentów związanych z wyborem ławników:

 

- Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023  [pobierz]

- Informacja dotycząca zdjęć stanowiących załącznik do karty zgłoszenia kandydata na ławnika  [pobierz]

- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika  [pobierz]

- Lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika sądowego  [pobierz]

- Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona  [pobierz]

- Oświadczenie kandydata na ławnika, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub o przestępstwo skarbowe  [pobierz]

- Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  [pobierz]

 

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników, dla których administratorami danych są: Rada Miasta Sandomierza i Burmistrz Miasta Sandomierza  [pobierz]

 

- Zarządzenie Nr 141/2019/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 10:35. Odsłon 478, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony