Wykonanie budżetu za rok 2013

SPRAWOZDANIA  FINANSOWE  NA  KONIEC  ROKU  2013

1. Roczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013  [pobierz]  

2. Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013  [pobierz]

3. Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku  [pobierz]

4. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku  [pobierz]

5. Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013  [pobierz] 

6. Sprawozdanie SG-01 - środki trwałe za rok 2013 - wraz z załącznikami  [pobierz folder]  

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 10:10
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 10:10. Odsłon 924, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony