Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR 38/2019  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 39/2019  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 60/2019  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

[POBIERZ]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 25.04.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.04.2019 9:12. Odsłon 247, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony