Zgłoszenie urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 (II piętro)
tel. (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności: 1) ojciec, 2) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, 3) lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie, jeżeli posiada pisemne pełnomocnictwo rodziców lub niezamężnej matki.

Wymagane dokumenty:
1) dowody osobiste ojca i matki dziecka,
2) w przypadku panny potrzebny jest skrócony odpis jej aktu urodzenia,
3) skrócony odpis aktu małżeństwa,
4) kobiety rozwiedzione przedstawiają odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu go przez rozwód,
5) wdowy przedstawiają odpis skrócony aktu zgonu męża.

Miejsce załatwienia sprawy: USC właściwy ze względu na miejscowość, w której dziecko się urodziło.

Opłaty: 
Trzy pierwsze odpisy sporządzane są bezpośrednio po urodzeniu dziecka i wydawane są bezpłatnie. Każdy następny odpis skrócony kosztuje 22,00 zł, a odpis zupełny 33,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu nr  27 9429 0004 2001 0000 1300 0006  BS SANDOMIERZ

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

Informacja zatwierdzona przez Leszek Komenda dnia 11.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.12.2017 11:56. Odsłon 2178, Wersja 16ikona drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony