Rok 2018
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 49/2018, Z dnia: 15.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 49.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 19.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 19.03.2018 , wersja 1
Numer: 48/2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr NK.7112.19.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 48.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: 47/2018, Z dnia: 09.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 47.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: 45/2018, Z dnia: 09.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu ul. Juliusza Słowackiego 9 27-600 Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 45.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: 44/2018, Z dnia: 09.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu ul. Stefana Okrzei 8 270600 Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 44.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: 46/2018, Z dnia: 09.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 46.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: 42/2018, Z dnia: 05.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2018
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 42.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 12.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.03.2018 , wersja 1
Numer: 43/2018, Z dnia: 05.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 43.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 05.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.03.2018 , wersja 1
Numer: 40/2018, Z dnia: 01.03.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 40.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 12.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.03.2018 , wersja 1
Numer: 38/2018, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 38.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: 39/2018, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 39.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: 37/2018, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 37.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: 36/2018, Z dnia: 23.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 36.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: 35/2018, Z dnia: 21.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 35.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 22.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.02.2018 , wersja 1
Numer: 33/2018, Z dnia: 20.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 33.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 22.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.02.2018 , wersja 1
Numer: 34/2018, Z dnia: 20.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 34.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 22.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.02.2018 , wersja 1
Numer: 32/2018, Z dnia: 16.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 32.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 26.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 26.02.2018 , wersja 1
Numer: 31/2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 31.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.03.2018 , wersja 1
Numer: 30/2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz określenia regulaminu konkursu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 30.PDF
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 15.02.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 20.02.2018 , wersja 1
Numer: 29/2018, Z dnia: 12.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 29.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 26.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 26.02.2018 , wersja 1
Numer: 27/2018, Z dnia: 08.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 27.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.02.2018 , wersja 1
Numer: 28/2018, Z dnia: 08.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 28.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 15.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 15.02.2018 , wersja 1
Numer: 26/2018, Z dnia: 07.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 26.pdf
Informacja zatwierdzona przez Elżbieta Wyka dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.02.2018 , wersja 1
Numer: 25/2018, Z dnia: 06.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 25.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 15.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 15.02.2018 , wersja 1
Numer: 23/2018, Z dnia: 05.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 23.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: 24/2018, Z dnia: 05.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 24.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 05.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.02.2018 , wersja 1
Numer: 22/2018, Z dnia: 01.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 22.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.02.2018 , wersja 1
Numer: 21/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 21.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.02.2018 , wersja 1
Numer: 20/2018, Z dnia: 31.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 237/2016/SO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 października 2016 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 20.pdf
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 02.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.02.2018 , wersja 1
Numer: 19/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Sandomierza w 2018 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 19.pdf
Informacja zatwierdzona przez Andrzej Nowiński dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: 18/2018, Z dnia: 29.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 18.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 31.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 31.01.2018 , wersja 1
Numer: 17/2018, Z dnia: 29.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 17.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: 16/2018, Z dnia: 26.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 16.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: 15/2018, Z dnia: 25.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Sandomierzu w 2018 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 15.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 30.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.01.2018 , wersja 1
Numer: 13/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.01.2018 , wersja 1
Numer: 14/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4.1/2018/SK z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 14.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 30.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.01.2018 , wersja 1
Numer: 12/2018, Z dnia: 19.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 12.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 22.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.01.2018 , wersja 1
Numer: 11/2018, Z dnia: 18.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium artystycznego, wzoru umowy stypendialnej oraz wzoru sprawozdania końcowego z wykonania umowy stypendialnej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 11.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Socha dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: 9/2018, Z dnia: 17.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 9.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 30.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.01.2018 , wersja 1
Numer: 10/2018, Z dnia: 17.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 10.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 02.02.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.02.2018 , wersja 1
Numer: 8/2018, Z dnia: 16.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 8.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: 6/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 6.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: 7/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 7.pdf
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 4/2018, Z dnia: 04.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 4.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: 1/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: 4/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 4.pdf
Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Klimkiewicz dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: 2/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 2.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: 3/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 3.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.01.2018 , wersja 1
Strony:
Początek strony