Rok 2018
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 8/2018, Z dnia: 16.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 8.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: 6/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 6.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.01.2018 , wersja 1
Numer: 7/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 7.pdf
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: 4/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 4.pdf
Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Klimkiewicz dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: 2/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 2.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: 3/2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 3.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.01.2018 , wersja 1
Strony:
Początek strony