Rok 2018
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 186/2018, Z dnia: 15.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 186.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 15.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.10.2018 , wersja 1
Numer: 185/2018, Z dnia: 12.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 186/2018, Z dnia: 12.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 186.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 12.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2018 , wersja 1
Numer: 184/2018, Z dnia: 04.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 184.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 04.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2018 , wersja 1
Numer: 183/2018, Z dnia: 02.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 183.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2018 , wersja 1
Numer: 180/2018, Z dnia: 27.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 180.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2018 , wersja 1
Numer: 181/2018, Z dnia: 27.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 181.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2018 , wersja 1
Numer: 182/2018, Z dnia: 27.09.2018, Zmieniana: 258/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.11.2017 r. Nr 258/2017/OPS w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 182.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.10.2018 , wersja 1
Numer: 177/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie Regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielanych na realizację zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 177.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: 178/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 178.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2018 , wersja 1
Numer: 179/2018, Z dnia: 26.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 179.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2018 , wersja 1
Numer: 175/2018, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 175.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 25.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 174/2018, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza w roku 2018
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 174.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 25.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2018 , wersja 1
Numer: 176/2018, Z dnia: 25.09.2018, Zmieniana: 218/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 218/2016/SO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 176.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 25.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: 173/2018, Z dnia: 24.09.2018, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr 40/2016/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 173.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 24.09.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 24.09.2018 , wersja 2
Numer: 171/2018, Z dnia: 21.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 171.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 21.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 170/2018, Z dnia: 21.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 170.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 21.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 172/2018, Z dnia: 21.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 172.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 21.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 166/2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 166.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.09.2018 , wersja 1
Numer: 167/2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 167.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.09.2018 , wersja 1
Numer: 168/2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 168.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 169/2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 169.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 20.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 165/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym z elementami ochrony infrastruktury krytycznej pod kryptonimem "Gołoborze-18"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 165.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.09.2018 , wersja 1
Numer: 164/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 164/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 164.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.09.2018 , wersja 1
Numer: 165/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: 673/2017

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 165.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: 162/2018, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 162.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.09.2018 , wersja 1
Numer: 163/2018, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 163.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.09.2018 , wersja 1
Numer: 161/2018, Z dnia: 10.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 161.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 10.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.09.2018 , wersja 1
Numer: 160/2018, Z dnia: 06.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobierania z tego tytułu opłat
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 06.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.09.2018 , wersja 1
Numer: 158/2018, Z dnia: 05.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 158.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2018 , wersja 1
Numer: 159/2018, Z dnia: 05.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 159.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2018 , wersja 1
Numer: 157/2018, Z dnia: 05.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu informatycznego w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 157.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.09.2018 , wersja 1
Numer: 152/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 152.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.09.2018 , wersja 1
Numer: 156/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 156.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 04.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: 150/2018, Z dnia: 04.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 150.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.09.2018 , wersja 1
Numer: 151/2018, Z dnia: 03.09.2018, Zmieniana: 237/2016

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 237/2016/SO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 października 2016 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 151.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2018 , wersja 1
Numer: 132/2018, Z dnia: 03.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 132.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 25.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2018 , wersja 1
Numer: 155/2018, Z dnia: 03.09.2018, Zmieniana: 64/2018

zmieniające zarządzenie nr 64/2018/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 155.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 03.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2018 , wersja 1
Numer: 149/2018, Z dnia: 03.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 149.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2018 , wersja 1
Numer: 137/2018, Z dnia: 03.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 137.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 01.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2018 , wersja 1
Numer: 153/2018, Z dnia: 31.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 153.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2018 , wersja 1
Numer: 154/2018, Z dnia: 31.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie Nr 154.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2018 , wersja 1
Numer: 148/2018, Z dnia: 27.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej w drodze spisu z natury.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 148.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 28.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 28.08.2018 , wersja 1
Numer: 145/2018, Z dnia: 24.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 145.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.08.2018 , wersja 1
Numer: 147/2018, Z dnia: 24.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 147.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 29.08.2018 , wersja 1
Numer: 144/2018, Z dnia: 24.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 144.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 28.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 28.08.2018 , wersja 1
Numer: 146/2018, Z dnia: 24.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 146.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.08.2018 , wersja 1
Numer: 143/2018, Z dnia: 23.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie opracowania materiałów plastycznych do projektu budżetu Gminy Sandomierz na rok 2019
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 143.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.08.2018 , wersja 1
Numer: 142/2018, Z dnia: 21.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 142.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.08.2018 , wersja 3
Numer: 141/2018, Z dnia: 17.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzeni a jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 141.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.08.2018 , wersja 2
Numer: 140/2018, Z dnia: 16.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 140.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 16.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.08.2018 , wersja 1
Numer: 138/2018, Z dnia: 14.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
ikona pliku do pobrania138.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 13.08.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 14.08.2018 , wersja 1
Numer: 135/2018, Z dnia: 30.07.2018, Zmieniana: 90/2016

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 135.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.07.2018 , wersja 1
Numer: 136/2018, Z dnia: 30.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Placówce Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 136.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.07.2018 , wersja 1
Numer: 133/2018, Z dnia: 26.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 133.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 26.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2018 , wersja 1
Numer: 134/2018, Z dnia: 26.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 134.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 26.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2018 , wersja 1
Numer: 130/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 130.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2018 , wersja 1
Numer: 129/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 129.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2018 , wersja 1
Numer: 128/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 128.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2018 , wersja 1
Numer: 131/2018, Z dnia: 24.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 131.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2018 , wersja 1
Numer: 127/2018, Z dnia: 20.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.07.2018 , wersja 1
Numer: 123/2018, Z dnia: 17.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 123.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: 125/2018, Z dnia: 17.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 125.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: 124/2018, Z dnia: 17.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 124.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2018 , wersja 1
Numer: 126/2018, Z dnia: 17.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 126.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: 122/2018, Z dnia: 13.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 122.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: 121/2018, Z dnia: 11.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.07.2018 , wersja 1
Numer: 120/2018, Z dnia: 10.07.2018, Zmieniana: 134/2017

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne i uruchomienia jej działania na terenie miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 120.pdf
Informacja zatwierdzona przez Katarzyna Zioło dnia 10.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 119/2018, Z dnia: 10.07.2018, Zmieniana: 674/2017

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 10.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.07.2018 , wersja 1
Numer: 118/2018, Z dnia: 06.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 118.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 06.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 117/2018, Z dnia: 06.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 117.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 06.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 116/2018, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 116.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: 115/2018, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 115.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 116/2018, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana: 116/2018

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 116/2018/SK z dnia 05 lipca 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 116.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: 113/2018, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaKomisja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 05.07.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 05.07.2018 , wersja 1
Numer: 114/2018, Z dnia: 05.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 114.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 05.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 112/2018, Z dnia: 02.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 112.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.07.2018 , wersja 1
Numer: 109/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: 111/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 27.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: 109/2018, Z dnia: 25.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 25.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: 110/2018, Z dnia: 25.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasoby gminy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Trześniowskiej 46A/16 i Trześniowskiej 46A/26 w Sandomierzu na pomieszczenia tymczasowe przeznaczone dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym, którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 110.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 25.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: 108/2018, Z dnia: 20.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 20.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: 107/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.06.2018 , wersja 1
Numer: 103/2018, Z dnia: 18.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 103.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: 105/2018, Z dnia: 18.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: 106/2018, Z dnia: 18.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 105/2018, Z dnia: 18.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 105.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 104/2018, Z dnia: 18.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: 102/2018, Z dnia: 15.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 15.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.06.2018 , wersja 1
Numer: 99/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: 100/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: 98/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 98.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: 101/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: 85/2018

zmieniające Zarządzenie nr NK.85/2018/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Katedralnej 5/1 w Sandomierzu na mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przystosowania ich do samodzielnego życia
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 97/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 97-1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: 97/2018, Z dnia: 06.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 97.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 06.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 96/2018, Z dnia: 04.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 88/2018, Z dnia: 01.06.2018, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr 49/2018/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie IOD.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 01.06.2018 , wersja 1
Numer: 93/2018, Z dnia: 01.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 01.06.2018 , wersja 2
Numer: 94/2018, Z dnia: 01.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 94-18.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 95/2018, Z dnia: 01.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 95-18.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 90/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 30.05.2018 , wersja 3
Numer: 89/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr 40/2016/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 30.05.2018 , wersja 1
Numer: 91/2018, Z dnia: 29.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 91.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 4
Numer: 87/2018, Z dnia: 24.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 87.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: 84/2018, Z dnia: 22.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 84.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: 86/2018, Z dnia: 22.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 86.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: 85/2018, Z dnia: 22.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Katedralnej 5/1 w Sandomierzu na mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu przystosowania ich do samodzielnego życia
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 85.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 23.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 23.05.2018 , wersja 1
Numer: 83/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej prowadzonego przez zakład budżetowy " Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 83.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: 82/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu" oraz " Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 82.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 22.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.05.2018 , wersja 1
Numer: 81/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania inspektora ochrony danych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 81.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 22.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.05.2018 , wersja 1
Numer: 80/2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza oraz ustanowienia regulaminu jego działania
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 80.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 23.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 23.05.2018 , wersja 1
Numer: 79/2018, Z dnia: 16.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 79.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: 78/2018, Z dnia: 15.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 78.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 22.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.05.2018 , wersja 1
Numer: 77/2018, Z dnia: 14.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 77.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: 75/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 75.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: 76/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 76.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: 74/2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 74.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: 72/2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana:  

ZARZĄDZENIE NR 72/2018/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobrania72.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 09.05.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 09.05.2018 , wersja 1
Numer: 73/2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”
Załączniki:
ikona pliku do pobrania73.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 09.05.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 09.05.2018 , wersja 1
Numer: 71/2018, Z dnia: 02.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 71.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.05.2018 , wersja 1
Numer: 70/2018, Z dnia: 30.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 70.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.05.2018 , wersja 1
Numer: 68/2018, Z dnia: 26.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 68.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 69/2018, Z dnia: 26.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów artystycznych przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie_69_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Socha Dariusz dnia 02.05.2018.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.05.2018 , wersja 1
Numer: 65/2018, Z dnia: 26.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 65.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 26.04.2018.
Opublikowana przez Tomasz Piórkowski dnia 26.04.2018 , wersja 2
Numer: 66/2018, Z dnia: 26.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 66.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 67/2018, Z dnia: 26.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 67.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Bronkowski dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.05.2018 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony