Rok 2015
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 121/4, Z dnia: 26.01.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do nadawania uprawnień technicznych
w Systemie Rejestrów Państwowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
oraz wykonywania innych czynności dotyczących obsługi tego Systemu
Pełna sygnatura zarządzenia Or.121.4.2015

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.01.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.11.2015 , wersja 2
Numer: 1/2015, Z dnia: 02.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku I naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2015

Pełna sygnatura zarządzenia: KSiP.423.1.2015.MZU

Informacja zatwierdzona przez Magdalena Żukowska dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.02.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 03.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz

Pełna sygnatura zarządzenia: ZP.271.1.2.2015.DDR

Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 04.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 09.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6870.1.2015.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 17.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.02.2015 , wersja 1
Numer: 4/2015, Z dnia: 09.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczenia magazynowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 11 w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.4.2015.TPI1

Informacja zatwierdzona przez Teresa Pietryka dnia 10.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.02.2015 , wersja 1
Numer: 21/2014, Z dnia: 19.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części grunt

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.21.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 19.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.02.2015 , wersja 1
Numer: 2/2015, Z dnia: 19.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016

Pełna sygnatura zarządzenia: G.6870.2.2015.

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 04.03.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2015 , wersja 1
Numer: 8/2015, Z dnia: 24.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr Or.0121.3.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.8.2015

Informacja zatwierdzona przez dnia 24.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2015 , wersja 2
Numer: 9/2015, Z dnia: 25.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0121.3.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr Or.0121.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.9.2015

Informacja zatwierdzona przez Małgorzata Szyprowska dnia 26.02.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 26.02.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy

Pełna sygnatura zarządzenia: BHP.2320.1.2015.SP 

Informacja zatwierdzona przez Stanisław Perła dnia 09.03.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.03.2015 , wersja 1
Numer: 4/2015, Z dnia: 02.03.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczenia magazynowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 11 w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.4.1.2015TPI1

Informacja zatwierdzona przez Teresa Pietryka dnia 05.03.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: 10/2015, Z dnia: 03.03.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2015 rok.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.10.2015

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 09.03.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.03.2015 , wersja 1
Numer: 3/2015, Z dnia: 05.03.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont-przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: ZP.271.1.3.2015.JPA

Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 23.03.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2015 , wersja 1
Numer: 121/12, Z dnia: 13.03.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Regulaminu
okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku
urzędniczym oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
Pełna sygnatura zarządzenia Or.0121.12.2015
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.11.2015 , wersja 1
Numer: 14/2015, Z dnia: 17.03.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustanego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 19.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.14.1.2015

Informacja zatwierdzona przez Teresa Pietryka dnia 19.03.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.03.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 08.04.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: UA.0050.1.2015

Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 15.04.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.04.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 21.04.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu (...)

Pełna sygnatura zarządzenia: TI.271.1.2015.DDR

Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 23/2015, Z dnia: 22.04.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2015
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 23.04.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2015 , wersja 1
Numer: 13/2015, Z dnia: 27.04.2015, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.13.2015

Tekst Regulaminu Organizacyjnego oraz załączników - w zakładce: "Regulamin Organizacyjny"

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 04.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2016

Pełna sygnatura zarządzenia:  PZS.0050.1.2015.LS

Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 19.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2015 , wersja 1
Numer: 14/2015, Z dnia: 06.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.14.2015

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 06.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.05.2015 , wersja 1
Numer: 40/2015, Z dnia: 12.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy osobom fizycznym w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, których posesje znajdują się na terenie miasta Sandomierza".

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.6232.40.2015.DMI

Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2015 , wersja 1
Numer: 8141/10, Z dnia: 15.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełna sygnatura zarządzenia SO.8141.10.2015
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.11.2015 , wersja 1
Numer: 14/2015, Z dnia: 18.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.14.1.2015

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie 14 1 15.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 18.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2015 , wersja 2
Numer: 19/2015, Z dnia: 19.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych.

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7114.19.2015

Informacja zatwierdzona przez Edyta Sobieraj dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2015 , wersja 1
Numer: 2/2015, Z dnia: 19.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza.

Pełna sygnatura zarządzenia: TI.271.2.2015.DDR

Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2015 , wersja 1
Numer: 121/15, Z dnia: 19.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.11.2015 , wersja 1
Numer: 3/2015, Z dnia: 21.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Pełna sygnatura zarządzenia: KPSiT.423.3.2015.MK

Informacja zatwierdzona przez Marcin Kapka dnia 27.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.05.2015 , wersja 1
Numer: 21/2015, Z dnia: 25.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Pełna sygnatura zarządzenia: G.7125.21.2014.EDU

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 25.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.05.2015 , wersja 1
Numer: 3/2015, Z dnia: 02.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz i jednostek organizacyjnych miasta w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: TI.271.3.2015.DDR

Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 03.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2015 , wersja 1
Numer: 2/2015, Z dnia: 12.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015-2025.

Pełna sygnatura zarządzenia: PSZ.0050.2.2015.LS

Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 12.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.06.2015 , wersja 1
Numer: 39/2015, Z dnia: 19.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.39.2015.IH

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 39 2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Iwona Hara dnia 07.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2015 , wersja 1
Numer: 40/2015, Z dnia: 23.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.40.2015.IH

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 40 2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Iwona Hara dnia 07.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: BHP.231.1.2015.SP

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadz bhp 24 06 15.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: 17/2015, Z dnia: 30.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: Or.0121.17.2015

Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: 4/2015, Z dnia: 06.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Poszerzenie placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu (z materiału powierzonego, tj. kostki betonowej)
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.07.2015 , wersja 1
Numer: 28/2015, Z dnia: 08.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 4

Pełna sygnatura zarządzenia: NK.7151.28.2015

Informacja zatwierdzona przez Teresa Pietryka dnia 10.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2015 , wersja 1
Numer: 44/2015, Z dnia: 13.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: SK.3021.44.2015.BP

Załączniki:
ikona pliku do pobraniask 3021 44 2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Beata Pawłowska dnia 07.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2015 , wersja 1
Numer: 6/2015, Z dnia: 15.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont tarasu zewnętrznego i dylatacji konstrukcyjnych w obiekcie - Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu przy ul. Koseły 3a".
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2015 , wersja 1
Numer: 5/2015, Z dnia: 15.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu - Etap I".
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 17.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2015 , wersja 1
Numer: 18/2015, Z dnia: 20.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_18.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.07.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2015 , wersja 2
Numer: 19/2015, Z dnia: 23.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania i rejestracji zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_19.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.07.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.07.2015 , wersja 1
Numer: 1/2015, Z dnia: 27.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018"

 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_1.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.07.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.07.2015 , wersja 2
Numer: 2/2015, Z dnia: 27.07.2015, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr P.0152/71/2009 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 września 2009 r. w sprawie regulaminu prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: 2/2015/Or

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 2.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2015 , wersja 1
Numer: 3/2015, Z dnia: 28.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_3.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.07.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.07.2015 , wersja 1
Numer: 11/2015, Z dnia: 31.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 11/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 11.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 10/2015, Z dnia: 31.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 10/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 10.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 5/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń (dawnego Dworca PKS) położonych w budynku przy ul. 11 Listopada 32 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Edyta Sobieraj dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: 7/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Pełna sygnatura zarządzenia: 7/2015/G

Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 05.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2015 , wersja 1
Numer: 6/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 4
Informacja zatwierdzona przez Edyta Sobieraj dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: 12/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 12/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 12.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 8/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustanego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie Starego Miasta w kamienicy przy ul. Opatowskiej 13.

Pełna sygnatura zarządzenia: 8/2015/NK

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 05.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2015 , wersja 1
Numer: 4/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: 4/2015/G

Informacja zatwierdzona przez Marzena Maciąg dnia 04.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.08.2015 , wersja 1
Numer: 9/2015, Z dnia: 03.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustanego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. 11 Listopada 32 w Sandomierzu o łącznej powierzchni użytkowej 737,50 m.kw.

Pełna sygnatura zarządzenia: 9/2015/NK

Informacja zatwierdzona przez Marzena Maciąg dnia 04.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.08.2015 , wersja 1
Numer: 13/2015, Z dnia: 04.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 13/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 14/2015, Z dnia: 05.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 14/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 14.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 15/2015, Z dnia: 06.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 15/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 15.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 06.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 2
Numer: 16/2015, Z dnia: 07.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: 16/2015/OR

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 18/2015, Z dnia: 07.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015 , wersja 1
Numer: 17/2015, Z dnia: 07.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2015 , wersja 1
Numer: 19/2015, Z dnia: 07.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015 , wersja 1
Numer: 23/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 23/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 23.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 13.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2015 , wersja 1
Numer: 22/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 22/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 22.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 21/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015 , wersja 1
Numer: 20/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015 , wersja 1
Numer: 24/2015, Z dnia: 12.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów aplikacyjnych

Pełna sygnatura zarządzenia: 24/2015/Or

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 24.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2015 , wersja 1
Numer: 27/2015, Z dnia: 17.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 27.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 19.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.08.2015 , wersja 1
Numer: 25/2015, Z dnia: 17.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 25.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2015 , wersja 1
Numer: 26/2015, Z dnia: 17.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 26.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2015 , wersja 1
Numer: 28/2015, Z dnia: 18.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2015/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: 28/2015/Or

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 28.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2015 , wersja 2
Numer: 29/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 29/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 29.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 31/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 31/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 31.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2015 , wersja 1
Numer: 30/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 30/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 30.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 32/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 32/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 32.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2015 , wersja 1
Numer: 33/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: 33/2015/G

Informacja zatwierdzona przez Konrad Goliszek dnia 25.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.08.2015 , wersja 1
Numer: 35/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 35/2015/SK

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2015 , wersja 1
Numer: 34/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy osobom fizycznym w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, których posesje znajdują się na terenie miasta Sandomierza".

Pełna sygnatura zarządzenia: 34/2015/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 34.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 09.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.09.2015 , wersja 1
Numer: 36/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia regulaminu jego działania.

Pełna sygnatura zarządzenia: 36/2015/PŚZ

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 36.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 08.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.09.2015 , wersja 1
Numer: 37/2015, Z dnia: 01.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia: 37/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_37.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2015 , wersja 3
Numer: 39/2015, Z dnia: 04.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu - Etap I

Pełna sygnatura zarządzenia: 39/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 39.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 07.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.09.2015 , wersja 1
Numer: 40/2015, Z dnia: 04.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia: 40/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_40.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2015 , wersja 1
Numer: 41/2015, Z dnia: 09.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 41/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_41.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 42/2015, Z dnia: 09.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego neograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu.
Pełna sygnatura zarządzenia: 42/2015/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_42.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2015 , wersja 1
Numer: 43/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 43/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_43.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 43/2015, Z dnia: 17.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 43.1/2015/ZEAS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 43.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.09.2015 , wersja 5
Numer: 44/2015, Z dnia: 18.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 44/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_44.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 45/2015, Z dnia: 18.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 45/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_45.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 47/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku
III naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze
Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2015.
Pełna sygnatura zarządzenia 47/205/KPSiT

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzncdzenie nr 47.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.09.2015 , wersja 2
Numer: 48/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 48/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 48.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 49/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 49/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 49.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 46/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Pełna sygnatura zarządzenia 46/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_46.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 51/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 51/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 51.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 52/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 52/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 52.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 53/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 53/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 53.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 50/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
Pełna sygnatura zarządzenia  50/2015/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_50.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: 54/2015, Z dnia: 28.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 54/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 54.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: 55/2015, Z dnia: 28.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 55/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 55.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: 59/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie nr 16/2015/OR z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pełna sygnatura zarządzenia 59.1/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 59_1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 58/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 58/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 58.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 57/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Pełna sygnatura zarządzenia 57/2015/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 57.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 61/2015, Z dnia: 01.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza na
temat zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Sandomierza
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz projektu uchwały o szczegółowym sposobie i zakresie
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Pełna sygnatura zarządzenia 61/2015/NK
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: 62/2015, Z dnia: 01.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza
w roku 2015
Pełna sygnatura zarządzenia 62/2015/ZEAS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 62.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: 60/2015, Z dnia: 01.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki z jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego
własnością pracodawcy użytego przez pracownika w celu odbycia podróży służbowej
na obszarze kraju
Pełna sygnatura zarządzenia 60/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 60.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 59/2015, Z dnia: 02.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 59/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 59.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: 65/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie Starego Miasta
w kamienicy przy ul. Opatowskiej13.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 65.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 63/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku IV naboru wniosków
o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2015.

Pełna sygnatura zarządzenia 63/2015/KPSiT 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 63.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.10.2015 , wersja 1
Numer: 68/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego pn Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej
Grupy Zakupowej
Pełna sygnatura zarządzenia 68/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 68.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: 67/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października   2015 roku.
Pełna sygnatura zarządzenia 67/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 67.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: 64/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia 64/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 64.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 66/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na wynajem części nieruchomości przy ul. 11 Listopada 32 w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 66/2015/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 66.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.10.2015 , wersja 1
Numer: 69/2015, Z dnia: 06.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Pełna sygnatura zarządzenia 69/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 69.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: 70/2015, Z dnia: 06.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 70/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 70.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 71/2015, Z dnia: 07.10.2015, Zmieniana:  

zmieniające załącznik - "Tabele dofinansowań" do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia 71/2015/OR 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 71.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 72/2015, Z dnia: 07.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 72/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 72.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 74/2015, Z dnia: 08.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 74/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 74.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 75/2015, Z dnia: 09.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej.

Pełna sygnatura zarządzenia 75/2015/OR 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 75.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 76/2015, Z dnia: 09.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie
przujęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Pełna sygnatura zarządzenia 76/2015/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 76.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: 78/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko kierownika Referatu Planowania i Kontroli Budżetu
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 78/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 78.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: 79/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty
prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego:- Zadanie z zakresu Kultury
Fizycznej i Sportu, „ Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt
udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej.”
Pełna sygnatura zarządzenia 79/2015/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 79.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: 77/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 77/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 77.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 80/2015, Z dnia: 13.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 80/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 80.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 81/2015, Z dnia: 16.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Pełna sygnatura zarządzenia 81/2015/OR.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_81.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.10.2015 , wersja 1
Numer: 83/2015, Z dnia: 19.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 83/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 83.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.10.2015 , wersja 1
Numer: 73/2015, Z dnia: 19.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 73/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 73.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 82/2015, Z dnia: 19.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 82/2015/OR.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 82.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.10.2015 , wersja 1
Numer: 84/2015, Z dnia: 20.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Pełna sygnatura zarządzenia 84/2015/OR.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 84.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.10.2015 , wersja 1
Numer: 85/2015, Z dnia: 20.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 85/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 85.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.10.2015 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony