Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r

Oświadczenia majątkowe za rok 2012


Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.
[Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 

Burmistrz Sandomierza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik Miasta:


Borowski Jerzy - Burmistrz Sandomierza - [oświadczenie]
Bronkowski Marek - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]
Kondek Ewa - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]

Gradziński Cezary - Skarbnik Miasta - [oświadczenie]

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:


Grębowiec Barbara - [oświadczenie]
Orchowska Anna - [oświadczenie]
Polak Wiesław - [oświadczenie]
Przyłucka Aneta - [oświadczenie]
Tarnawska Dorota - [oświadczenie]


Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 

 

Chabel Janusz - [oświadczenie]
Ciszkiewicz Marcin - [oświadczenie]
Dumin Wojciech - [oświadczenie]
Dygas Mieczysław - [oświadczenie]
Gosek Waldemar - [oświadczenie]
Gracz Ewa - [oświadczenie]
Grządkowska Elżbieta - [oświadczenie]
Hajduk Agata - [oświadczenie]
Kawiorski Leszek - [oświadczenie]
Krzelowski Kazimierz - [oświadczenie]
Komenda Halina - [oświadczenie]
Pacholczak-Sudy Renata - [oświadczenie]
Przyłucki Tadeusz - [oświadczenie]
Rożek Barbara - [oświadczenie]
Różyło Paweł  -  [oświadczenie]
Sobolewska Elżbieta - [oświadczenie]
Socha Grzegorz - [oświadczenie]
Socha Tamara - [oświadczenie]
Stępień Magdalena - [oświadczenie]
Strugała Dorota - [oświadczenie]

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2013 9:20
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2013 9:20. Odsłon 2001, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony