Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 145/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: 143/2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 144/2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: 141/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana: 134/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów parkingów przy budynkach komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 142.1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.06.2019 , wersja 1
Numer: 140/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 138/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 2
Numer: 137/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 134/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów parkingów przy budynkach komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 135/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 136/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 130/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana: 123/2017

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2019 , wersja 1
Numer: 133/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 131/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana: 127/2019

w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: 132/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 128/2019, Z dnia: 27.05.2019, Zmieniana: 113/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: 127/2019, Z dnia: 25.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 126/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana: 32/2019

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 126/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 126.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 125/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 175/2017

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 124/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 29/2019

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej oraz sezonowego targowiska miejskiego "Mały Rynek", prowadzonych przez zakład budżetowy "targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez m dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 123/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 122/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana: 80/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza oraz ustanowienia regulaminu jego działania
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 119/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2019 , wersja 1
Numer: 121/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Placu 3 Maja" - etap III
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2019 , wersja 1
Numer: 120/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 118/2019, Z dnia: 15.05.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 118.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 118/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 116/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana: 69/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ujednolicenia i zatwierdzenia wzorów druków dowodów uiszczenia opłat targowych stosowanych w rozliczeniach z inkasentami opłat targowych oraz opłat parkingowych w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: 115/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 114/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 113/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: 111/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 112/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 110/2019, Z dnia: 07.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 109/2019, Z dnia: 06.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 108/2019, Z dnia: 30.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 102/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 108/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 99/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana: 15/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych rzez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 105/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 106/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 107/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu w ramach realizacji projektu pn. "Rozwijamy nasze talenty!" (nr projektu RPSW.08.03.01-26-0094/16).
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 101/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 104/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 100/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia li przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.04.2019 , wersja 2
Numer: 97/2019, Z dnia: 26.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie nabóru na wolne stanowisko dyrektora żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 26.04.2019 , wersja 1
Numer: 98/2019, Z dnia: 26.04.2019, Zmieniana: 64/2018

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2019 , wersja 1
Numer: 96/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: 43/2010

w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" i "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 95/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 95.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 94/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2019
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 1
Numer: 93/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: 92/2019, Z dnia: 17.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Mickiewicza". (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 90/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia narzędzi ochrony krajobrazu na terenie Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 91/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.04.2019 , wersja 1
Numer: 89/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 88/2019, Z dnia: 12.04.2019, Zmieniana: 64/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 marca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku". (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 87/2019, Z dnia: 12.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.04.2019 , wersja 1
Numer: 86/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 85/2019, Z dnia: 10.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 84/2019, Z dnia: 10.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2019 , wersja 1
Numer: 83/2019, Z dnia: 09.04.2019, Zmieniana: 86/2017

w sprawie powołania pocztu sztandarowego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 80/2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: 81/2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 82/2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Słowackiego 20 w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 79/2019, Z dnia: 04.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 78/2019, Z dnia: 02.04.2019, Zmieniana: 24/2015

w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów aplikacyjnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 77/2019, Z dnia: 02.04.2019, Zmieniana: 84/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 76/2019, Z dnia: 29.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: 73/2019, Z dnia: 29.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2019 , wersja 1
Numer: 75/2019, Z dnia: 28.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 74/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: 141/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2018/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 72/2019, Z dnia: 26.03.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 72.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: 72/2019, Z dnia: 25.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2019 , wersja 1
Numer: 71/2019, Z dnia: 22.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.04.2019 , wersja 1
Numer: 70/2019, Z dnia: 21.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.03.2019 , wersja 1
Numer: 69/2019, Z dnia: 20.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji wyborczej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.03.2019 , wersja 1
Numer: 68/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie: wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Trześniowskiej 46/4 w Sandomierzu na pomieszczenie tymczasowe przeznaczone dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym, którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2019 , wersja 1
Numer: 67/2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: 63/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 66/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 64/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 65/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 62/2019, Z dnia: 08.03.2019, Zmieniana: 7/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 7/2018/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 09 stycznia 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2019 , wersja 1
Numer: 60/2019, Z dnia: 07.03.2019, Zmieniana: 16/2019

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2019/SK z dnia 22.01.2019 roku ws. wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 60.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 61/2019, Z dnia: 07.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 1
Numer: 59/2019, Z dnia: 06.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 57/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana: 162/2018

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 2
Numer: 58/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana: 163/2018

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 1
Numer: 56/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 53/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: 54/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 1
Numer: 55/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Mickiewicza".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: 52/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: 51/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.03.2019 , wersja 1
Numer: 50/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2019 , wersja 1
Numer: 49/2019, Z dnia: 26.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 49.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 01.03.2019 , wersja 1
Numer: 48/2019, Z dnia: 22.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 45/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 47/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 46/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Placu 3 Maja - etap III"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 44/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana: 15/2015

w sprawie regulaminu zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 44.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2019 , wersja 1
Numer: 43/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana: 63/2017

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2019 , wersja 1
Numer: 41/2019, Z dnia: 18.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja" (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 42/2019, Z dnia: 18.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K.K.Baczyńskiego w Sandomierzu" (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 39/2019, Z dnia: 11.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2000 oraz roczników 1995-1999 zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.02.2019 , wersja 1
Numer: 40/2019, Z dnia: 11.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.02.2019 , wersja 1
Numer: 38/2019, Z dnia: 06.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.02.2019 , wersja 1
Numer: 33/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana: 17/2018

w sprawie: zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m. kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 37/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 35/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza w Okręgu Wyborczym Nr 5 na kadencję 2019 - 2021
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 32/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 36/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 34/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 29/2019, Z dnia: 01.02.2019, Zmieniana: 83/2018

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej, prowadzonego przez zakład budżetowy "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 30/2019, Z dnia: 01.02.2019, Zmieniana: 202/2018

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 31/2019, Z dnia: 01.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 28/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 20/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 26/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 23/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 24/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 27/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana: 233/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz w sprawie udzielenia akredytacji dla systemu przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 21/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 25/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 22/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony