Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 70/2019, Z dnia: 21.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.03.2019 , wersja 1
Numer: 69/2019, Z dnia: 20.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji wyborczej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.03.2019 , wersja 1
Numer: 67/2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: 63/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 66/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 64/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 65/2019, Z dnia: 13.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2019 , wersja 1
Numer: 62/2019, Z dnia: 08.03.2019, Zmieniana: 7/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 7/2018/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 09 stycznia 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2019 , wersja 1
Numer: 61/2019, Z dnia: 07.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 1
Numer: 59/2019, Z dnia: 06.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 57/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana: 162/2018

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 2
Numer: 58/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana: 163/2018

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 1
Numer: 56/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2019 , wersja 1
Numer: 53/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: 54/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.03.2019 , wersja 1
Numer: 55/2019, Z dnia: 04.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Mickiewicza".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: 52/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: 51/2019, Z dnia: 28.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.03.2019 , wersja 1
Numer: 50/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2019 , wersja 1
Numer: 49/2019, Z dnia: 26.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 49.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 01.03.2019 , wersja 1
Numer: 48/2019, Z dnia: 22.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 45/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 47/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 46/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Placu 3 Maja - etap III"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: 44/2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana: 15/2015

w sprawie regulaminu zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 44.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2019 , wersja 1
Numer: 43/2019, Z dnia: 19.02.2019, Zmieniana: 63/2017

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2019 , wersja 1
Numer: 41/2019, Z dnia: 18.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja" (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 42/2019, Z dnia: 18.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K.K.Baczyńskiego w Sandomierzu" (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.02.2019 , wersja 1
Numer: 39/2019, Z dnia: 11.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2000 oraz roczników 1995-1999 zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.02.2019 , wersja 1
Numer: 40/2019, Z dnia: 11.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.02.2019 , wersja 1
Numer: 38/2019, Z dnia: 06.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.02.2019 , wersja 1
Numer: 33/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana: 17/2018

w sprawie: zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m. kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 37/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 35/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza w Okręgu Wyborczym Nr 5 na kadencję 2019 - 2021
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 32/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 36/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 34/2019, Z dnia: 04.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 29/2019, Z dnia: 01.02.2019, Zmieniana: 83/2018

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej, prowadzonego przez zakład budżetowy "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 30/2019, Z dnia: 01.02.2019, Zmieniana: 202/2018

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 31/2019, Z dnia: 01.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 28/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 20/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 26/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 23/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 24/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 27/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana: 233/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz w sprawie udzielenia akredytacji dla systemu przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.02.2019 , wersja 1
Numer: 21/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 25/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 22/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 18/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Sandomierzu w 2019 roku
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 19/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonania zadań obronnych na terenie Miasta Sandomierza w 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 17/2019, Z dnia: 28.01.2019, Zmieniana: 142/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/2018/Or z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 17.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.01.2019 , wersja 2
Numer: 16/2019, Z dnia: 22.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.02.2019 , wersja 1
Numer: 15/2019, Z dnia: 21.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.01.2019 , wersja 1
Numer: 12/2019, Z dnia: 21.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego inspektora ds. bhp w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.01.2019 , wersja 1
Numer: 14/2019, Z dnia: 21.01.2019, Zmieniana: 12/2018

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.01.2019 , wersja 1
Numer: 13/2019, Z dnia: 21.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego i kontroli w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.01.2019 , wersja 1
Numer: 11/2019, Z dnia: 16.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 29
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: 9/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana: 1/2012

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Sandomierz oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.01.2019 , wersja 1
Numer: 10/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Sandomierza w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: 8/2019, Z dnia: 15.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.02.2019 , wersja 1
Numer: 7/2019, Z dnia: 14.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie wzoru wniosku o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: 6/2019, Z dnia: 10.01.2019, Zmieniana: 19/2015

zmieniające zarządzenie nr NK.7114.19.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych oraz Zarządzenie nr 30/2017/NK zmieniające powyższe Zarządzenie
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: 5/2019, Z dnia: 10.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2019-2021
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.01.2019 , wersja 1
Numer: 4/2019, Z dnia: 09.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie unieważnienia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza w Okręgu Wyborczym Nr 5
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: 3/2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana: 246/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2017/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.01.2019 , wersja 1
Numer: 2/2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana: 31/2018

w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.01.2019 , wersja 1
Numer: 1/2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana: 103/2016

w sprawie zasad dokonywania zakupów, zamawiania usług i zlecania robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sandomierzu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.01.2019 , wersja 1
Strony:
Początek strony