Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 4/2019, Z dnia: 09.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie unieważnienia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza w Okręgu Wyborczym Nr 5
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.01.2019 , wersja 1
Numer: 3/2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana: 246/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2017/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.01.2019 , wersja 1
Numer: 2/2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana: 31/2018

w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.01.2019 , wersja 1
Numer: 1/2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana: 103/2016

w sprawie zasad dokonywania zakupów, zamawiania usług i zlecania robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sandomierzu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.01.2019 , wersja 1
Strony:
Początek strony