Komunikaty , informacje

Postanowienie NR 125/2019 Komisarza Wyborczego w Klielcach IV

w sprawie zmiany w składznie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Sandomierz [pobierz]

 

Informacja dotycząca szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych

  • szkolenie dla przewodniczących oraz zastępców odbędzie się 20.05.2019 (poniedziałek) godzina 16:30 na Zamku (sala rycerska)
  • szkolenie dla wszystkich członków OKW w podziale na komisje odbędzie się 22.05.2019 (środa) w Ratuszu
    dla komisji 1 -7 oraz 15 godzina 15:00
    dla komisji 8 -14 godzina 16:00

 

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  [pobierz]

 

Informacja Urzędnika Wyborczego dotycząca pierwszego powiedzenia obwodowych komisji wyborczych  [pobierz]

 

POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [pobierz]

 
INFORMACJA KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informacje_Komisarzy_Wyborczych_w_Kielcach_o_dodatkowych_zgloszeniach_i_losowaniach

 

- Zarządzenie Nr 63/2019/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [pobierz]

 

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych:   https://pkw.gov.pl/

 

Klauzula informacyjna Krajowego Biura Wyborczego dotycząca wskazania administratora danych osobowych wyborców 
[pobierz klauzulę]

 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 ROKU
[pobierz kalendarz wyborczy]

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [pobierz]

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  [pobierz]

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  [pobierz]

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  [pobierz]

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  [pobierz]

 

Informacja o warunkach głosowania w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy 
[pobierz informację]

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019)
[pobierz wniosek]

 

Informacja o zasadach uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania przez osoby, które zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów 
[pobierz informację]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania  [pobierz]

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019) przez osobę niepełnosprawną
[pobierz dokument]

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019)
[pobierz wniosek]

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019)
[pobierz dokument]

 

 

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 21.05.2019 8:29. Odsłon 971, Wersja 30ikona drukuj
Wersja : lewy  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Początek strony