Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul, Opatowska 1, tel. (15) 644-01-75

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej, który zawiera:
-         nazwę wnioskodawcy
-         określenie nazwy drogi gminnej
-         określenie numeru ewidencyjnego działki
-         dołączoną mapę sytuacyjno – wysokościową  1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu

 

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne są w BIP, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. 
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.

 

Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.

Druki do pobrania: wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu [w formacie Word]   [w formacie PDF]

 

Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 6, pozycja 33 z 1986 r. z  późn. zm.), § 10  ust. 1, 2 pkt. 2 oraz ust. 3.

Informacja zatwierdzona przez Piotr Cieszkowski dnia 27.04.2015 12:38
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2015 12:38. Odsłon 484, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony