Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2018 r.

- Zarządzenie Nr 267/2018/OR Burmistrza Miasta Sandomierza wprowadzające Regulamin  [pobierz]

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

- Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego  [pobierz]

 

Zarządzenie nr 40/2016/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

Zarządzenie Nr 173/2018/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2016/OR Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

Regulamin Organizacyjny z dnia 7 marca 2016 r.    [pobierz]  

[zmiana z dnia 1 lipca 2016] 

[ zmiana od 3 grudnia 2017 ]

 

- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do aprobaty i podpisu przez Burmistrza Miasta Sandomierza  [pobierz]  

- Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do osobistej aprobaty i podpisu przez Sekretarza Miasta Sandomierza w ramach sprawowanego nadzoru  [pobierz]

[ zmiana od 3 grudnia 2017 ]

- Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]
 [zmiana z dnia 1 lipca 2016]

 [ zmiana od 3 grudnia 2017 ]

- Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego -  Organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz zasady jej funkcjonowania  [pobierz]   

 

 


 

Zarządzenie 59.1/2015/OR zmieniające zarządzenie nr 16/2015/OR z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu [pobierz]

Zarządzenie nr 16/2015/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]   (UWAGA! jest to tekst wraz z załącznikami w jednym pliku)

 


Zarządzenie nr Or.0121.13.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

Regulamin Organizacyjny z dnia 27 kwietnia 2015 r.  [pobierz]

- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do aprobaty i podpisu przez Burmistrza Miasta Sandomierza  [pobierz]

- Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do osobistej aprobaty i podpisu przez Sekretarza Miasta Sandomierza w ramach sprawowanego nadzoru  [pobierz]

- Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

- Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego -  Organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz zasady jej funkcjonowania  [pobierz]

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]  

 

Zarządzenie Nr Or.0121.5.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

Zarządzenie Nr Or. 0121.7.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 roku z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu [pobierz]


Zarządzenie Nr Or.0121.10.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

Zarządzenie Nr Or.0121.3.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

Zarządzenie Nr Or.0121.8.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr Or.0121.3.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

Zarządzenie Nr Or.0121.9.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0121.2.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.5.2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.7.2014 zmienionego Zarządzeniem Nr Or.0121.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0121.3.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr Or.0121.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  [pobierz]

 

 

 

Regulamin Organizacyjny z dnia 27 stycznia 2014 r[pobierz]

 

Uwaga! Przepisy §§: 9, 11, 28, 45 tego Regulaminu Organizacyjnego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Do tego czasu obowiązują przepisy §§ 9, 11, 32, 33 i 46 dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego z dnia 30 grudnia 2011 r. (dostępny poniżej)

 

- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Szczegółowy podział zadań pomiędzy Burmistrzem i jego zastępcami  [pobierz]

 

- Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do aprobaty i podpisu przez Burmistrza Miasta Sandomierza  [pobierz]

 

- Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Sprawy zastrzeżone do osobistej aprobaty i podpisu przez zastępców Burmistrza Miasta Sandomierza w ramach sprawowanego nadzoru  [pobierz]

 

- Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego - Organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz zasady jej koordynacji  [pobierz]  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE   NR Or.0121.14.2011 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.  [pobierz]


Regulamin Organizacyjny z dnia 30 grudnia 2011 r[pobierz]

 

- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (podział zadań pomiędzy Burmistrzem a jego zastępcami) [pobierz]

 

- Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (sprawy zastrzeżone do aprobaty i podpisu Burmistrza)  [pobierz]

 

- Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (sprawy zastrzeżone do aprobaty i podpisu zastępców Burmistrza)  [pobierz]

 

- Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (schemat organizacyjny) [pobierz]

 

- Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego:

(organizacja kontroli zarządczej)  [pobierz] 

 

Zarządzenie Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach sektora finansów publicznych [pobierz]

 

Załącznik do w/w Zarządzenia Nr 0152/2/2010 - Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach sektora finansów publicznych [pobierz]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.01.2019 8:13. Odsłon 8551, Wersja 111ikona drukuj
Wersja : lewy  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
Początek strony