Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.

Burmistrza, Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków
organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta. [Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 
Burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski -  [ pobierz ]
 [korekta oświadczenia z 08.12.2014 złożona 03.02.2016]
 [korekta oświadczenia z 19.01.2015 złożona 03.02.2016]
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 
Dygas Mieczysław -       
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2011 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2012 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2013 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2014 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2015 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2011 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2012 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2013 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2014 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2015 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 13.05.2016 9:02
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.05.2016 9:02. Odsłon 3620, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  
Początek strony