Rok 2016
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 213/2016, Z dnia: 12.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 213/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 213.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 212/2016, Z dnia: 09.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego
położonego w budynku przy ul. Rynek 2 w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 2012/2016/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 212.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 12.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.09.2016 , wersja 1
Numer: 211/2016, Z dnia: 07.09.2016, Zmieniana:  

w   sprawie    powołania    Komisji    Przetargowej    do    przeprowadzenia    postępowania
w   trybie  przetargu   nieograniczonego  pn   „Remont   i   przebudowa   nawierzchni    jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych  wraz  z  oznakowaniem    pionowym i poziomym ulicy : Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu "
pełna sygnatura zarządzenia 211/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 211.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.09.2016 , wersja 1
Numer: 209/2016, Z dnia: 05.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 209/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 209.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 13.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.09.2016 , wersja 1
Numer: 210/2016, Z dnia: 05.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 210/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 210.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 12.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.09.2016 , wersja 1
Numer: 208/2016, Z dnia: 02.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0121.9.2012
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
zmienionym zarządzeniem Nr Or.0121.9.2014 Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 9 grudnia 2014 r.
pełna sygnatura zarządzenia 208/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 208.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 02.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.09.2016 , wersja 2
Numer: 206/2016, Z dnia: 29.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
pełna sygnatura zarządzenia 206/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 206.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.09.2016 , wersja 1
Numer: 207/2016, Z dnia: 29.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Likwidacyjnej
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i określenia zakresu jej działania
pełna sygnatura zarządzenia 207/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 207.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.09.2016 , wersja 1
Numer: 205/2016, Z dnia: 25.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
pełna sygnatura zarządzenia 205/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 205.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 08.09.2016 , wersja 1
Numer: 204/2016, Z dnia: 18.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
pełna sygnatura zarządzenia 204/2016/PSZ

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 204.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.08.2016 , wersja 1
Numer: 203/2016, Z dnia: 17.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 203/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 203.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.08.2016 , wersja 1
Numer: 198/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości gruntowych
pełna sygnatura zarządzenia 198/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 198.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 200/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 200/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 200.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.08.2016 , wersja 1
Numer: 199/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonych
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 199/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 199.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 202/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w   sprawie   powołania   Komisji    Przetargowej    do   przeprowadzenia    postępowania
w   trybie   przetargu   nieograniczonego   pn   „Remont  - przebudowa   ulicy   Schinzla
i Dobkiewicza w Sandomierzu"
pełna sygnatura zarządzenia 202/2016/Or
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 202.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 201/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 201/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 201.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.08.2016 , wersja 1
Numer: 197/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości gruntowych
pełna sygnatura zarządzenia 197/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 197.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 196/2016, Z dnia: 10.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 196/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 196.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 194/2016, Z dnia: 04.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 194/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 194.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.08.2016 , wersja 1
Numer: 195/2016, Z dnia: 04.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 196/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 195.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 193/2016, Z dnia: 02.08.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 193/2016/SK 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 193.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.08.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.08.2016 , wersja 1
Numer: 189/2016, Z dnia: 29.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 189/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 189.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.08.2016 , wersja 1
Numer: 187/2016, Z dnia: 29.07.2016, Zmieniana:  

sprawie zatwierdzenia Uchwał z dnia 20 maja 2016r. Ogólnego Zebrania Członków
Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 187/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 187.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.08.2016 , wersja 1
Numer: 191/2016, Z dnia: 29.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej
Grupy Zakupowej
pełna sygnatura zarządzenia 191/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 191.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.08.2016 , wersja 1
Numer: 188/2016, Z dnia: 29.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 188/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 188.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.08.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.08.2016 , wersja 1
Numer: 192/2016, Z dnia: 29.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
pełna sygnatura zarządzenia 192/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 192.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.08.2016 , wersja 1
Numer: 190/2016, Z dnia: 29.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 190/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 190.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.08.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.08.2016 , wersja 1
Numer: 185/2016, Z dnia: 27.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 185/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 185.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.08.2016 , wersja 1
Numer: 184/2016, Z dnia: 27.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 184/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 184.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.08.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.08.2016 , wersja 1
Numer: 186/2016, Z dnia: 27.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej  i wykonanie robót na jej podstawie dla zadania inwestycyjnego pn: „PRZEBUDOWA BULWARU NAD WISŁĄ ETAP II KOPZYWIANKA - WYKONANIE PRZEBUDOWY GAZOCIAGU WYSOKIEGO
CIŚNIENIA DN:350 RELACJI SANDOMIERZ-LUBIENIA (w międzywalu rzeki Wisły pod projektowanym kanałem żeglownym w Lewobrzeżnym Sandomierzu)"
pełna sygnatura zarządzenia 186/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 186.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.07.2016 , wersja 1
Numer: 182/2016, Z dnia: 22.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 182/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 182.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: 183/2016, Z dnia: 22.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 183/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 183.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.08.2016 , wersja 1
Numer: 181/2016, Z dnia: 22.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Or.0121.6.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 16 lipca 2012 r. wprowadzającego Regulamin Wynagradzania Pracowników
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 181/2016/Or
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 181.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: 178/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 178/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 178.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.07.2016 , wersja 1
Numer: 179/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 179/2016/2016

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 179.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.07.2016 , wersja 1
Numer: 180/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 180/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 180.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.07.2016 , wersja 1
Numer: 173/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
w nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
pełna sygnatura zarządzenia 173/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 173.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 22.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.07.2016 , wersja 1
Numer: 175/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie przedłużenia  powierzenia stanowiska  Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 6
w Sandomierzu , ul. T Króla 3
pełna sygnatura zarządzenia 175/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 175.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 177/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont - przebudowa ulicy Schinzla
i Dobkiewicza w Sandomierzu"
pełna sygnatura zarządzenia 177/2016/OR 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 177.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2016 , wersja 1
Numer: 174/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie  przedłużenia  powierzenia  stanowiska  Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 5
w Sandomierzu, ul. Portowa 28.
pełna sygnatura zarządzenia 174/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 174.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 172/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 172/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 172.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2016 , wersja 2
Numer: 176/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie przedłużenia  powierzenia stanowiska  Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 7
w Sandomierzu , ul. Armii Krajowej 5
pełna sygnatura zarządzenia 176/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 176.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 170/2016, Z dnia: 18.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 170/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 170.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2016 , wersja 1
Numer: 171/2016, Z dnia: 18.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 171/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 171.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.07.2016 , wersja 1
Numer: 169/2016, Z dnia: 15.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 169/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 169.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 22.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.07.2016 , wersja 1
Numer: 168/2016, Z dnia: 14.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszych rokowań
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
pełna sygnatura zarządzenia 168/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 168.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.07.2016 , wersja 1
Numer: 167/2016, Z dnia: 13.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji  Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu
nieograniczonego na wynajem loka lu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 3.
pełna sygnatura zarządzenia 167/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 167.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.07.2016 , wersja 1
Numer: 161/2016, Z dnia: 12.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie odstąpienia od poboru opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania
pełna sygnatura zarządzenia 161/2016/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 161.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: 165/2016, Z dnia: 12.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 165/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 165.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.07.2016 , wersja 1
Numer: 164/2016, Z dnia: 12.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 164/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 164.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.07.2016 , wersja 1
Numer: 166/2016, Z dnia: 12.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 166/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 166.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.07.2016 , wersja 1
Numer: 163/2016, Z dnia: 08.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 163/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 163.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.07.2016 , wersja 1
Numer: 162/2016, Z dnia: 07.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia  procedury w zakresie kontroli, poprawności gromadzenia
oraz terminowości przekazywania  dochodów Skarbu Państwa w Gminie Miejskiej
w  Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 162/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 162.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.07.2016 , wersja 1
Numer: 159/2016, Z dnia: 05.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza
pełna sygnatura zarządzenia 159/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 159.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: 158/2016, Z dnia: 05.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, ul. Flisaków 30.
pełna sygnatura zarządzenia 158/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 158.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.07.2016 , wersja 1
Numer: 160/2016, Z dnia: 05.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 160/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 160.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: 156/2016, Z dnia: 01.07.2016, Zmieniana:  

zmieniające  zarządzenie  Nr  40/2016/0R  Burmistrza  Miasta  Sandomierza  
z  dnia  7  marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 156/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 156.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 2
Numer: 155/2016, Z dnia: 01.07.2016, Zmieniana:  

w  sprawie  zmiany   Zarządzenia  Nr   144/2016/0r  Burmistrza  Miasta  Sandomierza 
z  dnia 20 czerwca 20 16 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostosowanie Gimnazjum m 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich -budowa windy w Gimnazjum m 2"
Pełna sygnatura zarządzenia 155/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 155.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.07.2016 , wersja 2
Numer: 157/2016, Z dnia: 01.07.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji do Spraw Szacowania Skutków
Klęsk Żywiołowych i uruchomienia jej działania na terenie miasta Sandomierza.
pełna sygnatura zarządzenia 157/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 157.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.07.2016 , wersja 1
Numer: 154/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 154/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 154.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.07.2016 , wersja 1
Numer: 153/2016, Z dnia: 28.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 216 rok
pełna sygnatura zarządzenia 153/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 153.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.07.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.07.2016 , wersja 1
Numer: 151/2016, Z dnia: 27.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Miasta Sandomierz ds. Rewitalizacji
oraz powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.
pełna sygnatura zarządzenia 151/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 151.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.06.2016 , wersja 1
Numer: 150/2016, Z dnia: 27.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 150/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 150.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.07.2016 , wersja 2
Numer: 152/2016, Z dnia: 27.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 152/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 152.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.06.2016 , wersja 1
Numer: 149/2016, Z dnia: 24.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 149/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 149.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.06.2016 , wersja 1
Numer: 146/2016, Z dnia: 23.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierz na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 146/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 146.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.06.2016 , wersja 1
Numer: 148/2016, Z dnia: 23.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego
do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Pełna sygnatura zarządzenia 148/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 148.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.06.2016 , wersja 1
Numer: 147/2016, Z dnia: 23.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowych  
wymagań bhp wykonywania  tych  prac  a także wykazu rodzajów prac, które powinny
być wykonywane przez co na.im niej  dwie osoby.
Pełna sygnatura zarządzenia 147/2016/BHP
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 147.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.06.2016 , wersja 1
Numer: 145/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie  ustalenia  składu  osobowego  Gminnej  Komisji ds. szacowania
skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Sandomierza.
pełna sygnatura zarządzenia 145/2016/TI
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 145.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.06.2016 , wersja 1
Numer: 143/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 143/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 143.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 1
Numer: 144/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna
dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum nr 2"
pełna sygnatura zarządzenia 144/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 144.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 1
Numer: 142/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 142/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 142.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.06.2016 , wersja 1
Numer: 138/2016, Z dnia: 14.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia nr PŚZ.521.1.2015 Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 6 lipca 2015 r. w prawie powołania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pełna sygnatura zarządzenia  138/2016/PŚZ

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 138.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 139/2016, Z dnia: 14.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

pełna sygnatura zarządzenia 139/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 139.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 140/2016, Z dnia: 14.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.

pełna sygnatura zarządzenia 140/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 140.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 141/2016, Z dnia: 14.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 141/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 141.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 135/2016, Z dnia: 13.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. li Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu,
ul. Flisaków 30.
Pełna sygnatura zarządzenia 135/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 135.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: 136/2016, Z dnia: 13.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.

pełna sygnatura zarządzenia 136/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 136.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 16.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.06.2016 , wersja 1
Numer: 134/2016, Z dnia: 13.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu na 2016 rok

pełna sygnatura zarządzenia 134/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 134.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 16.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.06.2016 , wersja 1
Numer: 137/2016, Z dnia: 13.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 137/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 137.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 1
Numer: 133/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

pełna sygnatura zarządzenia 133/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 133.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 16.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.06.2016 , wersja 1
Numer: 131/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu

pełna sygnatura zarządzenia 131/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 131.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.06.2016 , wersja 2
Numer: 132/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

pełna sygnatura zarządzenia 132/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 132.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.06.2016 , wersja 2
Numer: 130/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 130/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 130.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: 129/2016, Z dnia: 07.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 129/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 129.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: 128/2016, Z dnia: 07.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 128/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 128.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 127/2016, Z dnia: 03.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia informacji o składzie Sandomierskiej Rady Seniorów.
pełna sygnatura zarządzenia 127/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 126/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 126/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 126.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 125/2016, Z dnia: 01.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji
pn. „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3".
pełna sygnatura zarządzenia 125/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 125.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 123/2016, Z dnia: 31.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizację w 2016 r. zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności
lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
w zakresie : Ochrony zwierząt
pełna sygnatura zarządzenia 123/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 123.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.06.2016 , wersja 1
Numer: 124/2016, Z dnia: 31.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 124/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 124.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.06.2016 , wersja 1
Numer: 122/2016, Z dnia: 30.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr  114/2016/SCO Burmistrza  Miasta Sandomierza  
z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miejską Sandomierz
pełna sygnatura zarządzenia 122/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 122.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 121/2016, Z dnia: 30.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 121/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 120/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 120/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 120.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 118/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 118/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 118.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 119/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 119/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 115/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko  dyrektorów publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz oraz trybu pracy komisji
konkursowej
pełna sygnatura zarządzenia 115/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 115.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 2
Numer: 117/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu, ul. A. Mickiewicza 39.
pełna sygnatura zarządzenia 117/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 117.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.05.2016 , wersja 2
Numer: 114/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum
prowadzonego przez Gminę Miejską Sandomierz.
pełna sygnatura zarządzenia 114/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 114.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 116/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Armii Krajowej w Sandomierzu, ul. Flisaków 30.
pełna sygnatura zarządzenia 116/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 116.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 113/2016, Z dnia: 18.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 113/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 113.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 111/2016, Z dnia: 18.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 111/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 112/2016, Z dnia: 18.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 112/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 112.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 110/2016, Z dnia: 16.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu do wyliczenia rekompensaty w publicznym transporcie
zbiorowym wykonywanym na obszarze Gminy Sandomierz.
pełna sygnatura zarządzenia 110/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 110.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 107/2016, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
pełna sygnatura zarządzenia 107/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.05.2016 , wersja 1
Numer: 109/2016, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 109/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.05.2016 , wersja 1
Numer: 108/2016, Z dnia: 10.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora
1. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu,
2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 108/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.05.2016 , wersja 1
Numer: 106/2016, Z dnia: 09.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków  przeprowadzenia  I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu
pełna sygnatura zarzadzenia 106/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.05.2016 , wersja 1
Numer: 105/2016, Z dnia: 06.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 105/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.05.2016 , wersja 1
Numer: 103/2016, Z dnia: 05.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości
prawnej podległych Gminie Sandomierz
pełna sygnatura zarządzenia 103/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 103.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 102/2016, Z dnia: 05.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 102/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.05.2016 , wersja 1
Numer: 104/2016, Z dnia: 05.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego   na   wynajem   pomieszczenia    magazynowego    położonego w budynku przy ul. Rynek 15
w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 104/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 101/2016, Z dnia: 04.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ochrony informacji niejawnych ora zw sprawie powołania
„Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego"  oraz „Administratora systemu teleinformatycznego" w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 101/2016/ZKOC

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.05.2016 , wersja 1
Numer: 63/2016, Z dnia: 30.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 63/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 63.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.04.2016 , wersja 1
Numer: 97/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego,
ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza"
pełna sygnatura zarządzenie 97/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 97.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: 100/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  100/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 98/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 98/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 98.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 99/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  99/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 96/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 96/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: 92/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w  Sandomierzu  przy ul.Rynek 2.
pełna sygnatura zarządzenia 92/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 92.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 93/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości
do istniejącej i nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sandomierza.
pełna sygnatura zarządzenia 93/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 93.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 95/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  95/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 95.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 94/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  94/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 94.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 91/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu pomocy osobom fizycznym w zakresie pakowania, załadunku, transportu i przekazania do utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie miasta Sandomierza".
pełna sygnatura zarządzenia 91/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 91.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 90/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej
w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 90/2016/ŚŚ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 90.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 89/2016, Z dnia: 26.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 89/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 89.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 88/2016, Z dnia: 22.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 88/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 88.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Strony:  1 2 3 
Początek strony