Rok 2016
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 1/2016, Z dnia: 07.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza na temat wprowadzenia i określenia zasad zajmowania i korzystania z gruntów stanowiących własność
Gminy Miejskiej Sandomierz.
pełna sygnatura zarządzenia 1/2016/NK
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.01.2016 , wersja 1
Numer: 2/2016, Z dnia: 07.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad  przydziału środków ochrony indywidualnej
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.
pełna sygnatura zarządzenia 2/2016/BHP
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 2.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.01.2016 , wersja 2
Numer: 3/2016, Z dnia: 11.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 31A.
Pełna sygnatura zarządzenia 3/2016/NK.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 3.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 11.01.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.01.2016 , wersja 1
Numer: 4/2016, Z dnia: 12.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym  
do Smnorządowych  Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowad zanych przez  
Gminę Miejską Sandomierz  na rok szkolny 2016/2017.
pełna sygnatura zarządzenia 4/2016/ZEAS
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 4.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 13.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.01.2016 , wersja 1
Numer: 5/2016, Z dnia: 12.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zapewnienia pracownikom napojów
pełna sygnatura zarządzenia 5/2016/BHP
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 5.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.01.2016 , wersja 1
Numer: 9/2016, Z dnia: 15.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2015/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.11.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu
dzień 31 grudnia 2015 r.
pełna sygnatura zarządzenia 9/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 9.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.02.2016 , wersja 1
Numer: 8/2016, Z dnia: 15.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
pełna sygnatura zarządzenia 8/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie8_calosc.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.01.2016 , wersja 1
Numer: 6/2016, Z dnia: 15.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 6/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenienr 6.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.01.2016 , wersja 1
Numer: 10/2016, Z dnia: 20.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzania kontroli problemowych wykonywania zadań
obronnych na terenie Miasta Sandomierza w 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 10/2016/ZKOC
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 10.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.01.2016 , wersja 1
Numer: 7/2016, Z dnia: 22.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorząd u terytorialnego odrębnymi ustawami
ujętych w budżecie Gminy Sandomierz na rok 2016.
pełna sygnatura zarządzenia 7/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 7.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.01.2016 , wersja 1
Numer: 11/2016, Z dnia: 22.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 11/2016/SK
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.01.2016 , wersja 1
Numer: 12/2016, Z dnia: 25.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
w Mieście Sandomierzu w 2016 roku.
pełna sygnatura zarządzenia 12/2016/ZKOC
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 12.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.02.2016 , wersja 1
Numer: 13/2016, Z dnia: 27.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 13/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2016 , wersja 1
Numer: 14/2016, Z dnia: 27.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ustalenia ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli,
Szkól Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
pełna sygnatura zarządzenia 14/2016/ZEAS
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 14.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.01.2016 , wersja 1
Numer: 16/2016, Z dnia: 29.01.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 16/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 16.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2016 , wersja 1
Numer: 17/2016, Z dnia: 02.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Rynek 29.
pełna sygnatura zarządzenia 17/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 17.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2016 , wersja 1
Numer: 18/2016, Z dnia: 04.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej
pełna sygnatura zarządzenia 18/2016/ZKOC

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 18.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.02.2016 , wersja 1
Numer: 19/2016, Z dnia: 04.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie Regulaminu Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 19/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 19.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.02.2016 , wersja 1
Numer: 20/2016, Z dnia: 08.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 20/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 20.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.02.2016 , wersja 1
Numer: 22/2016, Z dnia: 09.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierz na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 22/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 22.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.03.2016 , wersja 2
Numer: 21/2016, Z dnia: 09.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 21/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 21.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.02.2016 , wersja 1
Numer: 25/2016, Z dnia: 15.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie określenia zasad zajmowania i korzystania z gruntów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Sandomierz
pełna sygnatura zarządzenia 25/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 25.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.02.2016 , wersja 1
Numer: 24/2016, Z dnia: 15.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób
z rocznika 1992 -1997 zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza
pełna sygnatura zarządzenia 24/2016/SO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 24.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.02.2016 , wersja 1
Numer: 23/2016, Z dnia: 15.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
l.Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
2.Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 23/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 23.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.02.2016 , wersja 1
Numer: 26/2016, Z dnia: 17.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia Ili przetargów ustnych
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
pełna sygnatura zarządzenia 26/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 26.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.02.2016 , wersja 1
Numer: 28/2016, Z dnia: 19.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 28.1/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 28_1.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.02.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2016 , wersja 2
Numer: 28/2016, Z dnia: 19.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 28/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 28.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.02.2016 , wersja 1
Numer: 27/2016, Z dnia: 19.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
pełna sygnatura zarządzenia 27/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 27.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.02.2016 , wersja 1
Numer: 29/2016, Z dnia: 22.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Sandomierza
pełna sygnatura zarządzenia 29/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 29.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.02.2016 , wersja 1
Numer: 30/2016, Z dnia: 23.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia  konkursu  na stanowisko
naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego  w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 30/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 30.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.02.2016 , wersja 1
Numer: 31/2016, Z dnia: 24.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 31/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 31.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.03.2016 , wersja 1
Numer: 33/2016, Z dnia: 26.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Żłobka
przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu  na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 33/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 33.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.03.2016 , wersja 1
Numer: 32/2016, Z dnia: 26.02.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do przejęcia obiektu turystycznego
-Brama Opatowska
pełna sygnatura zarządzenia 32/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 32.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.03.2016 , wersja 1
Numer: 36/2016, Z dnia: 01.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu"
pełna sygnatura zarządzenia 36/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 36.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.03.2016 , wersja 1
Numer: 35/2016, Z dnia: 01.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego
położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 1w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 35/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 35.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.03.2016 , wersja 1
Numer: 37/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 37/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 37.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.03.2016 , wersja 1
Numer: 38/2016, Z dnia: 03.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 38/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 38.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.03.2016 , wersja 1
Numer: 39/2016, Z dnia: 04.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 39/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 39.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.03.2016 , wersja 1
Numer: 40/2016, Z dnia: 07.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 40/2016/OR
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.03.2016 , wersja 1
Numer: 41/2016, Z dnia: 07.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie  sprostowania  oczywistej  omyłki  pisarskiej w załączniku
do Zarządzenia Nr 23/2016/SCO Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie:Ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
pełna sygnatura zarządzenia 41/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie 41.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.03.2016 , wersja 1
Numer: 42/2016, Z dnia: 08.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
pełna sygnatura zarządzenia 42/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 42.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.03.2016 , wersja 1
Numer: 44/2016, Z dnia: 10.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza
w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2017
pełna sygnatura zarządzenia 44/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 44.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 45/2016, Z dnia: 10.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konku rsu na stanowisko kierownika Świetlicy Środowiskowej
pełna sygnatura zarządzenia 45/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 45.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.03.2016 , wersja 1
Numer: 43/2016, Z dnia: 10.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu"
pełna sygnatura zarządzenia 43/2016/ABI
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 43.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.03.2016 , wersja 1
Numer: 47/2016, Z dnia: 14.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Sandomierz
objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
pełna sygnatura zarządzenia 47/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 47.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.03.2016 , wersja 1
Numer: 46/2016, Z dnia: 14.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na rok 2016
pełna sygnatura zarządzenia 46/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 46.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 48/2016, Z dnia: 15.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 48/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 48.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.03.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2016 , wersja 2
Numer: 50/2016, Z dnia: 17.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Publicznej
oraz trybu pracy komisji konkursowej.
pełna sygnatura zarządzenia 50/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 50.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2016 , wersja 1
Numer: 49/2016, Z dnia: 17.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrz Miasta Sandomierza z dnia 08.12.2015 r.
nr 123/2015/OPS w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza.
pełna sygnatura zarządzenia 49/2016/OPS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 49.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2016 , wersja 1
Numer: 51/2016, Z dnia: 17.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na rok 2016
pełna sygnatura zarządzenia 51/2016/SO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 51.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.03.2016 , wersja 1
Numer: 53/2016, Z dnia: 21.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew
na gruntach administrowanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
pełna sygnatura zarządzenia 53/2016/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 53.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.03.2016 , wersja 1
Numer: 52/2016, Z dnia: 21.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzeniu konkursu
na stanowisko kierownika Świetlicy Środowiskowej
pełna sygnatura zarządzenia 52/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 52.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 55/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4.
pełna sygnatura zarządzenia 55/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 55.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2016 , wersja 1
Numer: 56/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Miasta Sandomierza"
pełna sygnatura zarządzenia 56/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 56.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.03.2016 , wersja 1
Numer: 54/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza
oraz ustanowienia regulaminu jego działania.
pełna sygnatura zarządzenia 54/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 54.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 57/2016, Z dnia: 23.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
pełna sygnatura zarządzenia 57/2016/ZKOC
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 57.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.03.2016 , wersja 1
Numer: 61/2016, Z dnia: 29.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 61/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 61.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.04.2016 , wersja 1
Numer: 58/2016, Z dnia: 29.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 58/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 58.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.04.2016 , wersja 1
Numer: 59/2016, Z dnia: 29.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 59/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 59.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 01.04.2016 , wersja 1
Numer: 60/2016, Z dnia: 29.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 60/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 60.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.04.2016 , wersja 1
Numer: 62/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 62/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 62.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.04.2016 , wersja 1
Numer: 64/2016, Z dnia: 31.03.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 64/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 64.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.04.2016 , wersja 2
Numer: 65/2016, Z dnia: 01.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
i wprowadzenia planu finansowego Świetlicy Środowiskowej na rok 2016
pełna sygnatura zarządzenia 65/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 65.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 01.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.04.2016 , wersja 2
Numer: 66/2016, Z dnia: 04.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 66/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 66.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: 68/2016, Z dnia: 08.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 69/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 68.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.04.2016 , wersja 1
Numer: 70/2016, Z dnia: 11.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 70/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 70.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: 69/2016, Z dnia: 11.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 69/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 69.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: 71/2016, Z dnia: 12.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 71/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 71.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: 72/2016, Z dnia: 15.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie unieważnienia    konkursu na  kandydatów    na stanowisko dyrektora
1.Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii K rajowej w Sandomierzu ,
2.Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 72/2016/SCO

 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 72.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.04.2016 , wersja 1
Numer: 73/2016, Z dnia: 15.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 73/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 73.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: 74/2016, Z dnia: 15.04.2016, Zmieniana:  

w  sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 74/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 74.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: 77/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 77/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 77.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 78/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 78/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 78.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: 75/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz:
1. Szkoly Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu ,
2. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 75/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 75.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.04.2016 , wersja 1
Numer: 79/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 79/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 79.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: 76/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz oraz trybu pracy komisji konkursowej
pełna sygnatura zarządzenia 76/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 76.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.04.2016 , wersja 1
Numer: 80/2016, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie stosowania karty obiegowej
pełna sygnatura zarządzenia 80/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 80.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.04.2016 , wersja 2
Numer: 81/2016, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 81/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 81.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 83/2016, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków  przeprowadzenia  I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
pełna sygnatura zarządzenia 83/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 83.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.04.2016 , wersja 1
Numer: 84/2016, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków  przeprowadzenia  I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
pełna sygnatura zarządzenia 84/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 84.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 25.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.04.2016 , wersja 1
Numer: 82/2016, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków  przeprowadzenia I przetargów  ustnych nieograniczonych
na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 82/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 82.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.04.2016 , wersja 2
Numer: 85/2016, Z dnia: 20.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza
pełna sygnatura zarządzenia 85/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 85.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 86/2016, Z dnia: 21.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni tarasu zewnętrznego oraz wymiana uszczelnienia dylatacji konstrukcy,jnych w obiekcie -  Miejski Stadion  Sportowy  w  Sandomierzu  przy  ul. Koseły  3a"
pełna sygnatura zarządzenia 86/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 86.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: 88/2016, Z dnia: 22.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 88/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 88.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 87/2016, Z dnia: 22.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 87/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 87.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 89/2016, Z dnia: 26.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 89/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 89.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 91/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu pomocy osobom fizycznym w zakresie pakowania, załadunku, transportu i przekazania do utylizacji eternitu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie miasta Sandomierza".
pełna sygnatura zarządzenia 91/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 91.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 90/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej
w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 90/2016/ŚŚ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 90.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 92/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w  Sandomierzu  przy ul.Rynek 2.
pełna sygnatura zarządzenia 92/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 92.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 93/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości
do istniejącej i nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sandomierza.
pełna sygnatura zarządzenia 93/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 93.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 95/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  95/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 95.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 94/2016, Z dnia: 28.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  94/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 94.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 97/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego,
ujętego w wykazie oświetlenia Miasta Sandomierza"
pełna sygnatura zarządzenie 97/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 97.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: 100/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  100/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 98/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 98/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 98.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 99/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia  99/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 96/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 96/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: 63/2016, Z dnia: 30.04.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 63/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 63.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.04.2016 , wersja 1
Numer: 101/2016, Z dnia: 04.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ochrony informacji niejawnych ora zw sprawie powołania
„Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego"  oraz „Administratora systemu teleinformatycznego" w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 101/2016/ZKOC

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.05.2016 , wersja 1
Numer: 103/2016, Z dnia: 05.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości
prawnej podległych Gminie Sandomierz
pełna sygnatura zarządzenia 103/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 103.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 102/2016, Z dnia: 05.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 102/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.05.2016 , wersja 1
Numer: 104/2016, Z dnia: 05.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego   na   wynajem   pomieszczenia    magazynowego    położonego w budynku przy ul. Rynek 15
w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 104/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.05.2016 , wersja 1
Numer: 105/2016, Z dnia: 06.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 105/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.05.2016 , wersja 1
Numer: 106/2016, Z dnia: 09.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków  przeprowadzenia  I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu
pełna sygnatura zarzadzenia 106/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.05.2016 , wersja 1
Numer: 108/2016, Z dnia: 10.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora
1. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu,
2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 108/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.05.2016 , wersja 1
Numer: 107/2016, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
pełna sygnatura zarządzenia 107/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.05.2016 , wersja 1
Numer: 109/2016, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 109/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.05.2016 , wersja 1
Numer: 110/2016, Z dnia: 16.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu do wyliczenia rekompensaty w publicznym transporcie
zbiorowym wykonywanym na obszarze Gminy Sandomierz.
pełna sygnatura zarządzenia 110/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 110.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 113/2016, Z dnia: 18.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 113/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 113.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 111/2016, Z dnia: 18.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 111/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 112/2016, Z dnia: 18.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 112/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 112.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 118/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 118/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 118.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 119/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 119/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 115/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko  dyrektorów publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz oraz trybu pracy komisji
konkursowej
pełna sygnatura zarządzenia 115/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 115.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 2
Numer: 117/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu, ul. A. Mickiewicza 39.
pełna sygnatura zarządzenia 117/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 117.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.05.2016 , wersja 2
Numer: 114/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum
prowadzonego przez Gminę Miejską Sandomierz.
pełna sygnatura zarządzenia 114/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 114.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 116/2016, Z dnia: 23.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Armii Krajowej w Sandomierzu, ul. Flisaków 30.
pełna sygnatura zarządzenia 116/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 116.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: 120/2016, Z dnia: 25.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 120/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 120.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 122/2016, Z dnia: 30.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr  114/2016/SCO Burmistrza  Miasta Sandomierza  
z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miejską Sandomierz
pełna sygnatura zarządzenia 122/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 122.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: 121/2016, Z dnia: 30.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 121/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 123/2016, Z dnia: 31.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizację w 2016 r. zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności
lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego
w zakresie : Ochrony zwierząt
pełna sygnatura zarządzenia 123/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 123.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.06.2016 , wersja 1
Numer: 124/2016, Z dnia: 31.05.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 124/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 124.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.06.2016 , wersja 1
Numer: 125/2016, Z dnia: 01.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji
pn. „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3".
pełna sygnatura zarządzenia 125/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 125.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 126/2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 126/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 126.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 127/2016, Z dnia: 03.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia informacji o składzie Sandomierskiej Rady Seniorów.
pełna sygnatura zarządzenia 127/2016/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: 129/2016, Z dnia: 07.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 129/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 129.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: 128/2016, Z dnia: 07.06.2016, Zmieniana:  

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
pełna sygnatura zarządzenia 128/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 128.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.06.2016 , wersja 1
Strony:  1 2 3 
Początek strony