Rok 2017
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLVII/598/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_598_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/612/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_612_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/615/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_615_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 2
Numer: XLVII/608/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_608_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/610/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_610_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/619/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności w ośrodkach wsparcia
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_619_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/614/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_614_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/604/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_604_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/601/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_601_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/607/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_607_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/623/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_623_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/616/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_616_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/602/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_602_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/620/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_620_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/600/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_600_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/596/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_596_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/617/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_617_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/599/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_599_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/606/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_606_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/618/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz - Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą " Przystanek Błonie" oraz nadania jej statutu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_618_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/621/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_621_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/613/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_613_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/603/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_603_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/609/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_609_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/597/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana: XXXV/429/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_597_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/595/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_595_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/605/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_605_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/622/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu statutu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_622_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/611/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana: XXV/224/2005

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/205 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_611_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/588/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_588_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/581/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_581_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/576/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_576_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/592/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana: XXXVIII/468/2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_592_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/587/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_587_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/578/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_578_2917.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/591/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana: XXXIX/495/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_591_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/582/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_582_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/579/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_579_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/589/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_589_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/584/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_584_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/585/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_585_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/590/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_590_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/583/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_583_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/586/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_586_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/580/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_580_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/593/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_593_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/594/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana: XXXV/428/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_594_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/577/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_577_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLV/575/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_575_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/563/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_563_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/571/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana: XXXII/382/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_571_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/570/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_570_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/572/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stawiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_572_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/560/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_560_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/573/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_573_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/565/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_565_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/569/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_569_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/561/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_561_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/567/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_567_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/574/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana: XLV/392/2010

uchylająca Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_574_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/568/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_568_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/562/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_562_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/564/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_564_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/566/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_566_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/553/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_553_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/554/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_554_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/550/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_550_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/559/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_559_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/551/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_551_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/555/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_555_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/549/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_549_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/552/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_552_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/556/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_556_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/558/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_558_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/548/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_548_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/557/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana: XXXII/382/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_557_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIII/547/2017, Z dnia: 08.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIII_547_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/534/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_534_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/524/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_524_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/535/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_535_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/533/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_533_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/525/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_525_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/537/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_537_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/526/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_526_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/532/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_532_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/527/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_527_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/528/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_528_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/545/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_545_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/529/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_529_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/540/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb komunalizacji mienia
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_540_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/531/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_531_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/541/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana: XXXII/382/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_541_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/530/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_530_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/546/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana: XXXV/429/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_546_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/539/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_539_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/544/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_544_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/538/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2017 roku zadania pn. " Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_538_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/543/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_543_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/542/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_542_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLII/536/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLII_536_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/522/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_522_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/518/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_518_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/521/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_521_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/519/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_519_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/517/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_517_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/520/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana: XXXV/428/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_520_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XLI/523/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLI_523_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: XL/510/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_510_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/504/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_504_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/516/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenie jej składu osobowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_516_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/509/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_509_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/511/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2017 roku zadania:utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_511_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/506/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_506_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/512/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_512_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/505/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_505_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/513/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_513_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/507/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_507_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/514/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_514_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/508/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_508_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/515/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie: trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXL_515_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: XL/503/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobranialawnik uchwala.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/476/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXXXIX_476_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/475/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXXXIX_475_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/484/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXXXIX_484_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/490/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXXXIX_490_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/478/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXXXIX_478_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/479/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXXXIX_479_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony