Partnerstwo miast

PARTNERSTWO  MIAST

 

SANDOMIERZ  -  EMMENDINGEN

 

Pierwsze kontakty pomiędzy Emendingen a Sandomierzem nawiązane zostały dzięki inicjatywie polsko - niemieckiego małżeństwa Wittstocków.

         W maju 1989r. do naszego miasta przybyła pierwsza oficjalna 7 osobowa, delegacja, na której czele stał burmistrz Gaugenrieder.

Zostali zauroczeni Sandomierzem, a dzięki ich staraniom podjęto decyzję o nawiązaniu dalszych kontaktów. Partnerstwo takich miast jak Sandomierz i Emmendingen prowadzi w pierwszym rzędzie do nawiązania wielu osobistych przyjaźni i znajomości, co w konsekwencji służy stwarzaniu atmosfery szacunku i zrozumienia.

W okresie 14 lat współpracę nawiązało wiele instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Współdziałają ze sobą ściśle niemieckie stowarzyszenie skupiające sympatyków partnerstwa „ Freunde der Partnerschaft” i Stowarzyszenie „Pomost” działające w Sandomierzu. Szczególną uwagę przykładamy do prowadzenia Współpracy pomiędzy szkołami. Bezpośrednie umowy partnerskie podpisały szkoły: I LO Collegium Gostomianum i Goethe Gimnazjum, Zespół Szkół Ekonomicznych i Kaufmänische Schulen, Zespół Szkół Budownictwa i Gewerbe Schulen. Jest to inwestycja w przyszłość. To właśnie młodzi ludzie po obydwu stronach granicy budować będą Zjednoczoną Europę XXI wieku. Systematycznie prowadzona jest wymiana uczniów szkół, które podpisały umowy partnerskie. Młodzież realizuje wspólne projekty, zapoznaje się z obowiązującymi prawami nauczania, poznaje kulturę innego narodu. Umowę partnerstwa podpisano również pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Sandomierzu a Centrum für Psychiatrie. Stale współpracują ze sobą: policja, artyści i działacze kultury obydwu miast.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca pomiędzy niemieckim Czerwonym Krzyżem i przedstawicielami naszej opieki społecznej. Dzięki temu szpital otrzymał kilka transportów z lekami oraz wyposażeniem medycznym, a Dom Pomocy Społecznej m.in. wyposażenie kuchni.

Strona niemiecka dofinansowała zakup mammografu, i pomogła przy uruchomieniu Liceum Katolickiego. Szczególną uwagę przywiązuje się do promowania kultury. Odbyły się m.in.:

- Tydzień Polski w Emmendingen, Dni Kultury Emmendingen w Sandomierzu, koncerty niemieckich zespołów w programach festiwali „Muzyka w Sandomierzu” oraz wiele wystaw malarstwa i fotografii w obu partnerskich miastach. W Emmendingen występowały sandomierskie dziecięce zespoły taneczne „ Flik” i „ Ziemia Sandomierska”.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta obecni są zawsze z okazji ważnych dla Sandomierza wydarzeń. Przykładem może być obecność Nadburmistrza Emmendingen Ulricha Niemanna – Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza na mszy odprawianej 12 czerwca 1999r. w Sandomierzu przez Ojca Św. Jana Pawła II.

         W tragicznych chwilach powodzi 2001r. przekonaliśmy się, że zawsze możemy liczyć na przyjaciół z Emmendingen. Na bieżąco interesowali się naszymi problemami. Przy usuwaniu skutków powodzi pracowało 6 pomp wypożyczonych przez Straż Pożarną z Emmendingen. W akcję pomocy włączył się niemiecki Czerwony Krzyż. Sandomierz uzyskał również wsparcie finansowe od Urzędu Miasta w Emmendingen i wielu prywatnych niemieckich sponsorów. Nie sposób wyliczyć wszystkich form inicjatyw związanych z partnerstwem. Najważniejsze jest to, iż kontakty pomiędzy mieszkańcami naszych miast przyczyniły się na przestrzeni 14 lat do zbudowania atmosfery pełnego przyjaźni zaufania.

         Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z pewnością ułatwi rozszerzanie współpracy i partnerstwa Sandomierza i Emmendingen.

 

Opracowała: Izabela Przybyś-Perła

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.02.2005 10:08
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.02.2005 10:08. Odsłon 4498, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony