Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla trzeciej aktualizacji dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza.

Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018

archiwum... Początek strony