Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10.04.2019 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019

archiwum... Początek strony