Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1a (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 644-01-38, 644-01-39

Godziny pracy: 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku 

Wymagane dokumenty:
 
1. Pisemny wniosek  [pobierz druk]
2. Załączniki do wniosku
     -  o ustalenie warunków zabudowy  [pobierz wykaz załączników]
     -  o ustalenie inwestycji celu publicznego  [pobierz wykaz załączników]

 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub nadesłać przesyłką pocztową na adres:
Urząd Miejski w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3


Opłata skarbowa od decyzji:
-  inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłaty skarbowej
-  pozostałe inwestycje - oplata skarbowa w wysokości 107,00 zł


Czas załatwienia sprawy:
Od daty wpływu wniosku – maksymalnie 2 miesiące.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.04.2014 11:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.04.2014 11:00. Odsłon 1547, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 22  
Początek strony