Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1a
tel. (15) 644-01-38, 644-01-39

Godziny pracy: 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku 

Informacja do wniosku 
[pobierz]

Wymagane dokumenty:
 
1. Pisemny wniosek [pobierz wzór]
2. Załączniki do wniosku
     -  o ustalenie warunków zabudowy  [pobierz wykaz załączników]
     -  o ustalenie inwestycji celu publicznego  [pobierz wykaz załączników]


 

 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub nadesłać przesyłką pocztową na adres:
Urząd Miejski w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

Czas załatwienia sprawy:
Od daty wpływu wniosku – maksymalnie 2 miesiące.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2013 7:30
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2013 7:30. Odsłon 1547, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 22  
Początek strony