OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT (wygasły...)

Sandomierz  13.05.2013 r.

 

Znak: TI /1574/ 2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA

I OCENY OFERT

 

Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na :

Wywóz  i zagospodarowanie komunalnych  osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków
i Kanalizacji  w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9  .


      
PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o.  informuje, że w wyniku podjętych działań powtórnego badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na: Wywóz  i zagospodarowanie komunalnych  osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji  w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9  wybrała jako najkorzystniejszą  ofertę nr 1 firmy  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27 A, 26-035 Raków.

 

     Oferta ta spełnia wszystkie wymogi ,  w kryterium cena 100% uzyskała maksymalną ilość punktów i jako najkorzystniejsza została wybrana.


W powyższym postępowaniu wpłynęło 2 oferty:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27 A, 26-035 Raków.
-
uzyskała w kryterium cena 100%  - 100,00 pkt.

 

Oferta Nr 2 – BIO- MED Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

- uzyskała w kryterium cena 100%  - 84,85 pkt.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 13.05.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 13.05.2013. Wygasa 03.06.2013. Odsłon 1162, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony