Informacja o wyborze oferty - dostawa paliwa płynnego (wygasły...)

Sandomierz 29.03.2017 r.

 

TZ/943/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

 

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. jako zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 – ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869.

Oferta spełnia wszystkie wymogi i w kryterium cena 100% uzyskała najwyższą ilość punktów.


W powyższym przetargu została złożona 1 oferta.


2. ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM: CENA 100%

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy, adres

Kryterium cena – 100% ilość pkt.

1.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869

100,00 pkt.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 29.03.2017
Opublikowana przez Samoylk Michal dnia 29.03.2017. Wygasa 19.04.2017. Odsłon 590, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony