Informacja (wygasły...)

PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „ Dostawę i wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Sandomierzu ”.

wybrała jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOMA” Marek Wołowiec 25 - 116 Kielce ul. Ściegiennego 221 .


Oferta w/w spółki w kryterium cena 100 % uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 10 i jako najkorzystniejsza została wybrana.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 20.10.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 20.10.2006. Wygasa 10.11.2006. Odsłon 1291, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony