OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (wygasły...)

 

 

Sandomierz  09.02.2012 r.

 

Znak: TI / 475 / 2012

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na :

 Usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  cywilnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

 

 Część I Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie:

-               ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

-               ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

-               ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

-               ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Część II Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie:

-          ubezpieczenia budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego od wszystkich ryzyk.

 

 


      Na w/w przetarg nie  wpłynęły żadne  oferty. Zamawiający- PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. unieważnia powyższe postępowanie.

     Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 09.02.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 09.02.2012. Wygasa 01.03.2012. Odsłon 1219, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony