Ogłoszenie o wyniku przetargu (wygasły...)

PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę pojazdu specjalistycznego wyposażonego w urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych.” wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel sp. z o.o. 91-850 Łódź ul. Okopowa 70/106
Oferta w/w spółki w kryterium cena 100 % uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 400 i jako najkorzystniejsza została wybrana.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 05.09.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 05.09.2006. Wygasa 26.09.2006. Odsłon 1237, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony