OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (wygasły...)

Sandomierz 10.01.2013 r.

 

Znak: TI/ 96 /2013

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na :

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.


      
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 informuje , że unieważnia w/w postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych -  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

     

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 10.01.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 10.01.2013. Wygasa 31.01.2013. Odsłon 989, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony