Rok 2018
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LIII/711/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w drodze darowizny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-711-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/704/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_704_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/712/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-712-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/710/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_710_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/713/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-713-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/721/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta Sandomierza za 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-721-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/717/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana: XXXIX/472/2017

w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-717-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/709/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_709_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/720/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-720-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/703/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_703_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/707/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_707_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/719/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXVIII/471/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-719-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/718/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-718-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/716/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-716-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/714/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2018-2021
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-714-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/705/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_705_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/715/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII-715-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/702/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_702_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/708/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_708_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/701/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_701_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LIII/706/2018, Z dnia: 28.02.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIII_706_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: LI/697/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie trzeciej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_697_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/684/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_684_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/689/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_689_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/685/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_685_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/696/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_696_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/695/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_695_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/692/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_692_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/693/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana: XLVII/620/2017

w sprawie zamiany Uchwały Nr XLVII/620/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_693_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/691/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_691_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/700/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_700_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/688/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_688_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/687/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_687_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/698/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_698_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/699/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana: XLVII/595/2017

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/595/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenie ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_699_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/690/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_690_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Numer: LI/694/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_694_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 1
Numer: LI/686/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLI_686_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.01.2018 , wersja 2
Strony:
Początek strony