Rok 2017
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 224/2017, Z dnia: 13.10.2017, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 224.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 13.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 13.10.2017 , wersja 1
Numer: 216/2017, Z dnia: 10.10.2017, Zmieniana:  

W sprawie odstąpienia od poboru opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 216.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jarosław Szczerowoda dnia 10.10.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 12.10.2017 , wersja 1
Numer: 215/2017, Z dnia: 10.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017 - 2022
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 215.pdf
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 10.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.10.2017 , wersja 1
Numer: 213/2017, Z dnia: 05.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 213.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 11.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.10.2017 , wersja 1
Numer: 214/2017, Z dnia: 05.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 214.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 11.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.10.2017 , wersja 1
Numer: 212/2017, Z dnia: 05.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 212.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 11.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 11.10.2017 , wersja 1
Numer: 210/2017, Z dnia: 04.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza w roku 2017.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 210.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 10.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.10.2017 , wersja 1
Numer: 211/2017, Z dnia: 04.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniadzien wolny.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 05.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.10.2017 , wersja 1
Numer: 208/2017, Z dnia: 03.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 208.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: 207/2017, Z dnia: 03.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 207.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: 209/2017, Z dnia: 03.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 209.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: 205/2017, Z dnia: 02.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 205.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: 206/2017, Z dnia: 02.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 206.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: 204/2017, Z dnia: 02.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu i jednostkach nieposiadających osobowości prawnej podległych Gminie Sandomierz wprowadzonym Zarządzeniem nr 103.2016/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 maja 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 204.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: 203/2017, Z dnia: 29.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 203.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 06.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: 202/2017, Z dnia: 29.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 202.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: 201/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 201.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 28.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.09.2017 , wersja 1
Numer: 200/2017, Z dnia: 27.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 200.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 28.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.09.2017 , wersja 1
Numer: 199/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 199.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 28.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.09.2017 , wersja 1
Numer: 198/2017, Z dnia: 25.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 198.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 25.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.09.2017 , wersja 1
Numer: 196/2017, Z dnia: 22.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Or.0121.6.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 lipca 2012 r. wprowadzającego Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 196.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 28.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.09.2017 , wersja 1
Numer: 197/2017, Z dnia: 22.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 197.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 25.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.09.2017 , wersja 1
Numer: 195/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych za środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 195.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: 194/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 194.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Rajkowska dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: 192/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 192.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: 193/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 193.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: 191/2017, Z dnia: 19.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 191.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: 190/2017, Z dnia: 19.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 190.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: 189/2017, Z dnia: 19.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 189.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: 187/2017, Z dnia: 15.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 187.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: 188/2017, Z dnia: 15.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 188.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 21.09.2017 , wersja 1
Numer: 186/2017, Z dnia: 14.09.2017, Zmieniana: 62/2017

Zmieniające zarządzenie nr 62/2017/PSZ BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2018 Pełna sygnatura zarządzenia 186/2017/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 186.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.09.2017.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.09.2017 , wersja 1
Numer: 184/2017, Z dnia: 07.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 184.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 14.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: 185/2017, Z dnia: 07.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 185.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.09.2017 , wersja 1
Numer: 182/2017, Z dnia: 05.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 182.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.09.2017 , wersja 1
Numer: 183/2017, Z dnia: 05.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia " Diagnozy w zakresie usług społecznych w powiecie sandomierskim na lata 2017-2020, RAPORT"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 183.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 10.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.10.2017 , wersja 1
Numer: 179/2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 179.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 05.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: 180/2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 180.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 05.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: 181/2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 181.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 01.09.2017 , wersja 1
Numer: 178/2017, Z dnia: 28.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 178.PDF
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 28.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.08.2017 , wersja 1
Numer: 177/2017, Z dnia: 28.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 177.PDF
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 28.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.08.2017 , wersja 1
Numer: 175/2017, Z dnia: 28.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych, prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 175.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 31.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 31.08.2017 , wersja 1
Numer: 176/2017, Z dnia: 28.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 176.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 29.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.08.2017 , wersja 1
Numer: 174/2017, Z dnia: 25.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 174.PDF
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 29.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.08.2017 , wersja 1
Numer: 171/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 171.PDF
Informacja zatwierdzona przez Konrad Goliszek dnia 25.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: 172/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 172.PDF
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 25.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: 173/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej w drodze spisu z natury
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 173.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 24.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.08.2017 , wersja 1
Numer: 170/2017, Z dnia: 17.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 15 z dnia 25 marca 2017 r. Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie w Sandomierzu w sprawie przekazania działek w drodze darowizny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 170.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Rajkowska dnia 18.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 18.08.2017 , wersja 1
Numer: 169/2017, Z dnia: 14.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły, w związku z reformą ustroju szkolnego oraz ustalenia harmonogramu czynności włączenia gimnazjów do szkół podstawowych na terenie Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 169.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 18.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 18.08.2017 , wersja 1
Numer: 168/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 168.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tamara Socha dnia 22.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.08.2017 , wersja 1
Numer: 167/2017, Z dnia: 07.08.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 167/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 167.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 07.08.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 166/2017, Z dnia: 03.08.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 167/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 166.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 03.08.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 165/2017, Z dnia: 31.07.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 165.1/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 165.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 31.07.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.08.2017 , wersja 1
Numer: 165/2017, Z dnia: 27.07.2017, Zmieniana:  

W sprawie utworzenia i organizacji parkingu niestrzeżonego płatnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 938/7, 938/8, 938/9 i 962 w Sandomierzu. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 165/2017/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 165.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jarosław Szczerowoda dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 31.07.2017 , wersja 1
Numer: 164/2017, Z dnia: 25.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 164.pdf
Informacja zatwierdzona przez Zenon Smuniewski dnia 26.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 26.07.2017 , wersja 1
Numer: 163/2017, Z dnia: 19.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 163.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 162/2017, Z dnia: 17.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 162.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 159/2017, Z dnia: 17.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 159.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 157/2017, Z dnia: 17.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania II kadencji Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 157.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka-Tworek dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: 158/2017, Z dnia: 17.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 158.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 161/2017, Z dnia: 17.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 161.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 160/2017, Z dnia: 17.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 160.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 156/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 156.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: 155/2017, Z dnia: 11.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 155.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: 154/2017, Z dnia: 10.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania tj. biletów opłaty targowej, biletów opłaty parkingowej, abonamentów parkingowych oraz druków wezwań opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 154.pdf
Informacja zatwierdzona przez Zbigniew Czajka dnia 17.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.07.2017 , wersja 1
Numer: 153/2017, Z dnia: 10.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 153.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 25.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.07.2017 , wersja 1
Numer: 152/2017, Z dnia: 07.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 152.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 17.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.07.2017 , wersja 1
Numer: 150/2017, Z dnia: 04.07.2017, Zmieniana:  

W sprawie określenia lokalizacji dworca autobusowego w miejscowości Sandomierz nie będącego własnością i w zarządzaniu Gminy Miejskiej Sandomierz Pełna sygnatura: Zarządzanie nr 150/2017/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 150.pdf
Informacja zatwierdzona przez Grzegorz Gach dnia 04.07.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: 151/2017, Z dnia: 04.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do przejęcia obiektu turystycznego - Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 151.pdf
Informacja zatwierdzona przez Zenon Smuniewski dnia 04.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.07.2017 , wersja 1
Numer: 148/2017, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 148.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 06.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.07.2017 , wersja 1
Numer: 149/2017, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 149.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 06.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.07.2017 , wersja 1
Numer: 147/2017, Z dnia: 03.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 147.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 06.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.07.2017 , wersja 1
Numer: 145/2017, Z dnia: 26.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji"
Informacja zatwierdzona przez Teresa Pietryka dnia 28.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.06.2017 , wersja 1
Numer: 146/2017, Z dnia: 26.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 146.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 03.07.2017 , wersja 1
Numer: 143/2017, Z dnia: 23.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 143.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Rutkowski dnia 04.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.07.2017 , wersja 1
Numer: 144/2017, Z dnia: 23.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 144.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marek Rutkowski dnia 04.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.07.2017 , wersja 1
Numer: 140/2017, Z dnia: 21.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 140.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: 142/2017, Z dnia: 21.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 142.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: 141/2017, Z dnia: 21.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 141.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: 138/2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 138.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: 137/2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 137.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: 139/2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 139.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: 137/2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 137.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: 136/2017, Z dnia: 16.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 136/2017/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 136.PDF
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 16.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 16.06.2017 , wersja 1
Numer: 135/2017, Z dnia: 16.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 135/2017/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 135.PDF
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 16.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 16.06.2017 , wersja 1
Numer: 133/2017, Z dnia: 13.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 133.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 26.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: 129/2017, Z dnia: 13.06.2017, Zmieniana:  

W sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 129/2017/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 129.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 13.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 13.06.2017 , wersja 1
Numer: 130/2017, Z dnia: 13.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia nr P.0152-59/09 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu zmienionego Zarządzeniem nr 71/2015/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 października 2015 roku i Zarządzeniem nr 214/2016/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 września 2016 roku. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 130/2017/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 130.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 13.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.06.2017 , wersja 1
Numer: 134/2017, Z dnia: 13.06.2017, Zmieniana:  

W sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne i uruchomienia jej działania na terenie miasta Sandomierza. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 134/2017/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 134.pdf
Informacja zatwierdzona przez Alicja Bogdańska - Trela dnia 13.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.06.2017 , wersja 1
Numer: 131/2017, Z dnia: 13.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 131.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 26.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: 132/2017, Z dnia: 13.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 132.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 26.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: 128/2017, Z dnia: 09.06.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 128/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 128.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 09.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.06.2017 , wersja 1
Numer: 127/2017, Z dnia: 08.06.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. pełna sygnatura: Zarządzenie nr 127/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 13.06.2017 , wersja 1
Numer: 125/2017, Z dnia: 07.06.2017, Zmieniana:  

sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 125/2017/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 125.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: 124/2017, Z dnia: 07.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Zarządzenie nr 124/2017/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 124.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 07.06.2017 , wersja 1
Numer: 126/2017, Z dnia: 07.06.2017, Zmieniana:  

W sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 126/2017/OIN
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 126.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: 122/2017, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 122/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 122.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 06.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 12.06.2017 , wersja 1
Numer: 123/2017, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Sandomierza w której wystąpiły szkody w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 123.pdf
Informacja zatwierdzona przez Krzysztof Kwieciński dnia 04.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.07.2017 , wersja 1
Numer: 121/2017, Z dnia: 01.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przyjęcia "Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta Sandomierza" Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 121/2017/PŚZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka - Tworek dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: 118/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 118.1/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 118.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 31.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: 120/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju" Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 120/2017/PŚZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 120.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka - Tworek dnia 31.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: 119/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie Nr 104/2017/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstwa do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju" pełna sygnatura: Zarządzenie nr 119/2017/PŚZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka - Tworek dnia 31.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: 118/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 118/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 118.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 31.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: 117/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 117/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 117.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 31.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: 116/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Sandomierz. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 116/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 116.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 29.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 14.06.2017 , wersja 1
Numer: 115/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

Zmieniające Zarządzenie Nr 40/2016/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 115/2017/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 115.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 29.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 30.05.2017 , wersja 1
Numer: 114/2017, Z dnia: 29.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie zasad przygotowywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 114/2017/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 114.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 29.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 30.05.2017 , wersja 1
Numer: 112/2017, Z dnia: 19.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie utworzenia i organizacji parkingu niestrzeżonego płatnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1284/5 i 962 w Sandomierzu. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 112/2017/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 112.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jarosław Szczerowoda dnia 19.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 111/2017, Z dnia: 19.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 111/2017/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Edyta Duma dnia 19.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 113/2017, Z dnia: 19.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 113.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 19.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 30.05.2017 , wersja 1
Numer: 110/2017, Z dnia: 18.05.2017, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 110/2017/Or
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 110.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 18.05.2017 , wersja 1
Numer: 109/2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie przyjęcia ”Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz”. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 109/2017/PŚZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka - Tworek dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 13.06.2017 , wersja 1
Numer: 108/2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 108/2017/SK
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 17.05.2017 , wersja 1
Numer: 107/2017, Z dnia: 12.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 107/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 12.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 17.05.2017 , wersja 1
Numer: 106/2017, Z dnia: 12.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 106/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 12.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 17.05.2017 , wersja 1
Numer: 105/2017, Z dnia: 11.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. opracowania projektu aktualizacji „programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierz na lata 2012-2032”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 12.05.2017 , wersja 1
Numer: 101/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 101/2017/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 10.05.2017 , wersja 1
Numer: 104/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka - Tworek dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 10.05.2017 , wersja 1
Numer: 102/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza oraz ustanowienia regulaminu jego działania. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 102/2017/PŚZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Agata Król dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 12.05.2017 , wersja 1
Numer: 103/2017, Z dnia: 10.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 103/2017/PŚZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 103.pdf
Informacja zatwierdzona przez Lidia Sulicka - Tworek dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 10.05.2017 , wersja 1
Numer: 100/2017, Z dnia: 09.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego w Szkole Podstawowej Nr 1 nt. „Działanie dyrekcji szkoły oraz służb porządkowych i ratowniczych w wypadku ataku terrorystycznego na placówkę oświatową”. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 100/2017/OZKOC
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Kuliga dnia 09.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 11.05.2017 , wersja 1
Numer: 98/2017, Z dnia: 04.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 98/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 98.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dorota Tarnawska dnia 04.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 12.05.2017 , wersja 1
Numer: 99/2017, Z dnia: 04.05.2017, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Pełna sygnatura: Zarządzenie nr 99/2017/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 04.05.2017.
Opublikowana przez Marzena Wieczorek dnia 12.05.2017 , wersja 1
Numer: 97/2017, Z dnia: 25.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 97.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 25.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: 96/2017, Z dnia: 24.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Czech dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: 95/2017, Z dnia: 24.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 95.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: 94/2017, Z dnia: 21.04.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 94.pdf
Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 21.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.05.2017 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony