zajęcie pasa drogowego na cele działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 8154 - 130


Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o zajęcie pasa drogowego, który zawierał będzie:
-         nazwę wnioskodawcy
-         określenie nazwy zajmowanego pasa drogowego
-         określenie celu zajęcia
-         planowany okres zajęcia pasa
-         określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego
-         określenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie warunków zezwolenia
-    uzgodnioną wizualizację ogródka

 

Druki do pobrania: wniosek o zajęcie pasa drogowego [w formacie Word]   [w formacie PDF]

 

  Do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny w postaci planu sytuacyjnego miejsca zajęcia pasa drogowego z podaniem wymiarów obszaru zajęcia.

 

Druki do pobrania: wniosek o zajęcia pasa drogowego


Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/. 

 

 
Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.

Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 6, pozycja 33 z 1986 r. z  późn. zm.), § 10  ust. 1, 2 pkt. 2 oraz ust. 3.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:30. Odsłon 1851, Wersja 19ikona drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Początek strony