zajęcie pasa drogowego na cele działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 644-01-75

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o zajęcie pasa drogowego, który zawierał będzie:
-         nazwę wnioskodawcy
-         określenie nazwy zajmowanego pasa drogowego
-         określenie celu zajęcia
-         planowany okres zajęcia pasa
-         określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego
-         określenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie warunków zezwolenia
(pobierz druk wniosku)

Do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny w postaci planu sytuacyjnego miejsca zajęcia pasa drogowego z podaniem wymiarów obszaru zajęcia.

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.  
Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.

Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 6, pozycja 33 z 1986 r. z  późn. zm.), § 10  ust. 1, 2 pkt. 2 oraz ust. 3.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2011 7:57
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2011 7:57. Odsłon 2180, Wersja 12ikona drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 20  
Początek strony