zajęcie pasa drogowego na cele działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1
tel. (15) 644-01-30


Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o zajęcie pasa drogowego, który zawierał będzie:
-         nazwę wnioskodawcy
-         określenie nazwy zajmowanego pasa drogowego
-         określenie celu zajęcia
-         planowany okres zajęcia pasa
-         określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego
-         określenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie warunków zezwolenia
-    uzgodnioną wizualizację ogródka

 

Druki do pobrania: wniosek o zajęcie pasa drogowego [w formacie Word]   [w formacie PDF]

 

  Do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny w postaci planu sytuacyjnego miejsca zajęcia pasa drogowego z podaniem wymiarów obszaru zajęcia.

 

Druki do pobrania: wniosek o zajęcia pasa drogowego


Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/. 

 

 
Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.

Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 6, pozycja 33 z 1986 r. z  późn. zm.), § 10  ust. 1, 2 pkt. 2 oraz ust. 3.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2015 13:51
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2015 13:51. Odsłon 1120, Wersja 18ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony