Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 36/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2020 rok  [pobierz]

 

Uchwała Nr 37/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 lutego 2020
r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza  [pobierz]

 

Uchwała Nr 61/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami  [pobierz]

 

Uchwała Nr 95/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza  [pobierz]


Uchwała Nr 96/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2020 r. po zmianach  [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 26.08.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.08.2020 9:17. Odsłon 445, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony