Inwestycje-Rok 2004

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

Ul. Opatowska 3 , Sandomierz

Naczelnik Wydziału – mgr Grzegorz Cież

 

Informacja o inwestycjach (Dz. 6050) realizowanych w 2004r.

 przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny

stan na 15 listopada 2004r

 

Zadania w trakcie realizacji:

 

·        Budowa kanalizacji w prawobrzeżnej cz. miasta.

·        Remont budynku byłej szkoły w Koćmierzowie.

·        Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dąbrowskiego.

·        Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

·        Remont ul. Miodowej

·        Oświetlenie ul. Zarzekowice

 

Zadania na etapie projektowania:

 

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta – kolektory drugorzędowe i przyłącza domowe na odcinku od węzła „Kraków” do ul. Rokitek i Polnej.
 • Budowa kanalizacji tłocznej deszczowej i sanitarnej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte.
 • Przebudowa i remont kolektora deszczowego „G” w Piszczelach.

Opracowane projekty

 

 • Zagospodarowanie terenu Wąwozu Piszczele.
 • Zagospodarowanie terenu Małego Rynku na Starym Mieście.
 • Ul.L.Czarnego- boczna

Zadania zrealizowane:

 

 • Kanalizacja deszczowa w ul. Krępianki.

Wykonany system odwodnienia składający się z 2 wpustów ulicznych. Kolektor z rur PEHD Spiro Dz500 – 81mb, 5 szt studni

 • Odwodnienie ul. Flisaków

Wykonano 2 studnie chłonne, pobocze chłonne wypełniono tłuczniem.

 • Odwodnienie ul. Portowej

Odwodnienie w rejonie skrzyżowania ul. Portowej z ul. Lwowską. Wykonano kolektor deszczowy Dn300 o długości 111mb, studnie kanalizacyjne betonowe –4szt, rury ochronne pod ul. Lwowską i Portową.

 • Odwodnienie ul. Powiśle

Wykonano przepusty rurowe z rur betonowych – 80m, odtworzone zostały rowy.

 • Remont ul. Orzechowej.

Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych betonowych, 2 studnie chłonne.

 • Remont ulicy Zamiejskiej i Łąkowej.

Wykonano jezdnię z asfaltobetonu i płyt jomba, studnie chłonne, rowy odwadniające, przepusty deszczowe.

 • Ul. Grodzisko, Reja

Wykonany został chodnik z polbruku przy ul. Grodzisko i Reja, oraz żelbetowy mur oporowy przy ul. Reja.

 • Remont jezdni ul. Kochanowskiego- I etap

Wykonana została  nawierzchnia asfaltobetonowa, studzienki ściekowe uliczne.

 • Remont ul. Łukawskiej

Wykonana nawierzchnia z asfaltobetonu gr 6cm na podbudowie tłuczniowej- 2000m2

 • Ul. Przytulna i Kwiatowa

Wykonano nawierzchnię ulic z płyt otworowych na podbudowie tłuczniowej – 330m2.

 • Budowa parkingu w ul. Podwale Górne
 • Rozbiórka budynku przy ul. Podwale Górne 18

Budynki zostały rozebrane, odtworzono fragment chodnika, ukształtowano teren wokół, zasiano trawę.

 • Remont Domu Kultury przy ul. Portowej

Wykonano remont i wymianę oświetlenia, roboty budowlano – remontowe sali gimnastycznej, dachu, holu.

 • Oświetlenie ul. Milberta i Schinzla.

Linie energetyczne kablowe ułożone w ziemi(ul. Milberta-777mb, ul. Schinzla 489mb), oprawy zewnętrzne oświetlenia ulicznego na słupach, z wyposażeniem i wysięgnikami  (razem opraw-30, słupów-27)

 • Oświetlenie ul. Rokitek
 • Oświetlenie ul. Portowej.

Modernizacja  oświetlenia ulicznego: linii kablowej NN (63mb), zamontowana szafa oświetleniowa z wyposażeniem, wymienione oprawy na istniejących słupach (21 szt), oraz kabel w przęsłach od słupa nr 1 do słupa nr 7 istniejącego oświetlenia.

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 16.11.2004 14:49
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 16.11.2004 14:49. Odsłon 3395, Wersja 38ikona drukuj
Wersja : lewy  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  z 47  
Początek strony