Informacja o utrudnieniach w składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego

W związku z wdrożeniem dowodów ososbistych z warstwą elektroniczną nastąpią czasowe przerwy techniczne.

Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 20.02.2019
V sesja Rady Miasta Sandomierza

W dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Ratuszu odbędzie się V sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 20.02.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM Sandomierza

W dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12.30 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 20.02.2019
Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza

W dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 20.02.2019 Utworzono: 20.02.2019
Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej,

Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza.

Aktualizacja: 18.02.2019 Utworzono: 18.02.2019
Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia RM S-rza

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 18.02.2019 Utworzono: 18.02.2019
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

Dyrektor CUW w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych.

Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza

W dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędzie się posiedzenie

Aktualizacja: 05.02.2019 Utworzono: 05.02.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 stycznia 2019 r.

sygn. NK.621.3.2019.AKE - w sprawie przystąpienia do V aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony