Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 lipca 2020 r.

sygn. UA.6733.11.2020.MSZ - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 08.07.2020 Utworzono: 08.07.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 lipca 2020 r.

sygn. UA.6733.12.2020.KWI - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 02.07.2020 Utworzono: 02.07.2020
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w II turze wyborów

Aktualizacja: 01.07.2020 Utworzono: 01.07.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. WOO-I.070.15.2020.KT.2 - zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Kielcach

Aktualizacja: 29.06.2020 Utworzono: 29.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020 r.

sygn. IR.II.746.22.2020 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 26.06.2020 Utworzono: 26.06.2020
Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna dla mieszkańców powiatu sandomierskiego

jest udzielana według nowych zasad. W związku z tym publikujemy dokumenty i informacje dla osób zainteresowanych darmową pomocą prawną.

Aktualizacja: 22.06.2020 Utworzono: 22.05.2020
Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 29 maja 2020 r., sygn. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.35.2020.KN.5 - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Aktualizacja: 08.06.2020 Utworzono: 08.06.2020
Powszechny Spis Rolny 2020 r. - informacja

W okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w całym kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny.

Aktualizacja: 19.05.2020 Utworzono: 19.05.2020
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony pszczół przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin

Aktualizacja: 06.05.2020 Utworzono: 06.05.2020
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010

archiwum... Początek strony