Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Sandomierza

w dniach 24 - 28 stycznia 2019 r. - terminarz:

Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
IV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

W dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Ratuszu odbędzie się IV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji.

Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Aktualizacja: 18.01.2019 Utworzono: 18.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 stycznia 2019 r.

sygn. CUW.421.18A.2019.SRU - w sprawie Podstawowej Kwoty Dotacji na rok 2019

Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2019 r.

sygn. UA.6733.2.2019.T.B. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 15.01.2019 Utworzono: 15.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 stycznia 2019 r.

sygn. NK.621.3.2019.AKE - w sprawie przystąpienia do V aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2019 r.

sygn. UA.6733.1.2019.PCI - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony