Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r.

sygn. UA.6733.3.2019 - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 25.04.2019 Utworzono: 25.04.2019
Komunikat dla Mieszkańców Sandomierza

w sprawie zgłaszania propozycji zmian tras linii komunikacyjnych i rozkładów jazdy komunikacji publicznej na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 23.04.2019
VII sesja Rady Miasta Sandomierza

W dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Ratuszu odbędzie się VII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10.04.2019 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Uwaga Interesanci! W dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miejski będzie nieczynny.

Zarządzeniem nr 67/2019/OR z dnia 18.03.2019 r. Burmistrz Miasta Sandomierza ustanowił dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 stycznia 2019 r.

sygn. NK.621.3.2019.AKE - w sprawie przystąpienia do V aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 14.01.2019 Utworzono: 14.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony