Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2018 r.

 sygn. CUW.421.187A.2018.SRU o II aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji dla Placówek Niepublicznych.

Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 11.10.2018 Utworzono: 11.10.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wydanych w latach: 2010-2017

wygasających z dniem wejścia w życie ustawy: Prawo wodne, zgodnie z art. 546 tej ustawy w brzmieniu określonym w Dz.U. 2017.1566

Aktualizacja: 05.10.2018 Utworzono: 20.09.2018
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sandomierskiego

Starostwo Sandomierskie przekazuje w/w informację wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny

Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Nowy Urzędnik Wyborczy w Gminie Sandomierz

Zgdnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura W Kielcach,

Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Apel do właścicieli psów

"Sandomierzanie sprzątają po swoich pupilach"

Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony