Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 marca 2020 r.

sygn. UA.6733.6.2020 - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 23.03.2020 Utworzono: 23.03.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.03.2020 r.

sygn. WNP.6320.2.6.2020.KCh.6 - zawiadomienie o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 r.

sygn. UA.6733.2.2020.MSZ - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 18.03.2020 Utworzono: 18.03.2020
Budżet obywatelski - konsultacje społeczne z mieszkańcami Sandomierza

Burmistrz Sandomierz wydał dnia 16 marca 2020 r. Zarządzenie Nr 58/2020/PŚZ w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego

Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 17.03.2020
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej

z dnia 12 marca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 17.03.2020
KORONAWIRUS - ZAMKNIĘCIE URZĘDU DO ODWOŁANIA OD 16 MARCA 2020 R.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Urząd Miejski w Sandomierzu zostaje zamknięty dla interesantów z dniem 16 marca 2020 r. - do odwołania.

Aktualizacja: 16.03.2020 Utworzono: 16.03.2020
KORONAWIRUS - Komunikat Burmistrza Miasta Sandomierza dla Mieszkańców Sandomierza

w sprawie odwołania wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Sandomierza w związku z zagrożeniem koronawirusem

Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
KORONAWIRUS - Komunikat Administratora giełdy w Sandomierzu

W związku z zagrożeniem koronawirusem zawiesza się do dnia 31 marca 2020 r. funkcjonowanie giełdy samochodowej w soboty oraz targu wielobranżowego w poniedziałki.

Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
KORONAWIRUS - Apel Burmistrza Miasta Sandomierza do Mieszkańców Sandomierza

w sprawie zatrzymania dzieci i młodzieży w domach w związku z zagrożeniem koronawirusem

Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
Informacja o zamknięciu punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Z dniem 16 marca 2020 r. punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu - Plac Poniatowskiego 3 -

Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Aktualizacja: 13.01.2020 Utworzono: 13.01.2020
Ogłoszenie dotyczące aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na 2020 rok

obowiazujuącej od 1 stycznia 2020 roku

Aktualizacja: 02.01.2020 Utworzono: 02.01.2020
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010

archiwum... Początek strony