Informacja o psiedzeniu komisji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 20 listopada 2019 r.

Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019
Informacja o posiedzeniu komisji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 19 listopada 2019 r.

Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2019 r.

sygn. UA.6733.15.2019.KWI - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 12.11.2019 Utworzono: 12.11.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH 180049

Aktualizacja: 08.11.2019 Utworzono: 08.11.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Bulwaru nad Wisłą -etap II Koprzywianka w Sandomierzu"

Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 05.11.2019
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi

dla zamierzenia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym (...) na działce nr 787/8 przy ul. Okrzei w Sandomierzu"

Aktualizacja: 30.10.2019 Utworzono: 30.10.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.10.2019 r.

sygn. CUW.421.1.97A.2019.SRU - w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 obowiązującej od 1 listopada 2019 r.

Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 28.10.2019
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony