Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza

W dniach: 19 i 20 września 2019 r. odbędą się posiedzenia:

Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019
Obwieszczenie - Regionalny Dytektor Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.08.2019 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka w Sandomierzu"

Aktualizacja: 12.09.2019 Utworzono: 12.09.2019
Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza

W dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Rady Miasta Sandomierza - Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103, parter - odbędą się posiedzenia:

Aktualizacja: 06.09.2019 Utworzono: 06.09.2019
Informacja PGW Wody Polskie z dnia 26.08.2019 r.

sygn. KR.ZUZ.4.421.138.2019.KZ/6157 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Aktualizacja: 05.09.2019 Utworzono: 05.09.2019
Ogłoszenie o udzieleniu dotacji celowej

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu

Aktualizacja: 04.09.2019 Utworzono: 04.09.2019
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony