Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.

sygn. UA.6733.1.2020.KWI - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 23.01.2020 Utworzono: 23.01.2020
Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Rada Miasta Sandomierza informuje Mieszkańców, że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Ratuszu odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII KADENCJI 2018 – 2023

Aktualizacja: 23.01.2020 Utworzono: 15.01.2020
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 20.01.2020 Utworzono: 20.01.2020
Zaproszenie do złożenia ofert

Rozeznanie rynku nr 3/8.1.1/2019 w ramach projektu: w ramach projektu: „ Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na

Aktualizacja: 20.01.2020 Utworzono: 20.01.2020
Zaproszenie do złożenia ofert

Rozeznanie rynku 4/8.1.1/2019 w ramach projektu: „ Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Aktualizacja: 20.01.2020 Utworzono: 20.01.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie WOO-I.420.27.2019.KT.22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualizacja: 17.01.2020 Utworzono: 17.01.2020
Ogłoszenie konkursu ofert

Burmistrz Sandomierza ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora “Programu zdrowotnego szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019 – 2023”

Aktualizacja: 16.01.2020 Utworzono: 16.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Aktualizacja: 13.01.2020 Utworzono: 13.01.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 stycznia 2020r.

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategocznej oczeny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 10.01.2020 Utworzono: 10.01.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 stycznia 2020 r.

sygn. UA.6733.17.2019.KWI - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 03.01.2020 Utworzono: 03.01.2020
Ogłoszenie dotyczące aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na 2020 rok

obowiazujuącej od 1 stycznia 2020 roku

Aktualizacja: 02.01.2020 Utworzono: 02.01.2020
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony